Parapsikoloji

Telekinezi nedir ve nasıl yapılır? (Detaylı Rehber)

Telekinezi, maddelere psişik olarak etki edebilme yetisidir. En temel kullanım şekli cisimleri uzaktan hareket ettirmek ve maddelerin yapısında değişiklik yapmaktır.

Tarihin bilinmeyen zamanlarında ani ruh hali değişimi ve duygusal patlamalar yaşayan insanlar tesadüfen dokunmadan cisimleri hareket ettirebildiklerini keşfetmiştir. Her insanın içinde taşıdığı ve yalnızca belirli şartlar altında ortaya çıkan bu güç, etkili ve düzenli çalışmalar sayesinde kontrol altına alınarak istenildiği zaman kullanılabilmektedir.

Ezoterizm ve diğer öğretiler her doğaüstü güç için yaptıklarını telekinezi için de yapmış ve onunla ilgili ayrıntıları halk ile paylaşmamıştır. Kuralları görmezden gelip bilgi ve deneyimini paylaşanlar sayesinde telekinezi halk arasında yayılmaya başlamıştır.

Günümüzde ise telekinezi, psişik güçlere sahip olduğu iddia edilen Nina Kulagina, mentalist Uri Geller, illüzyonist James Randi, sihirbaz Criss Angel ve sayısız film sayesinde tüm dünyada popüler hale gelen paranormal olaylardan birine dönüşmüştür.

Metapsişik içerisinde madde kontrolüyle ilgilenen tek yetenek olan telekinezi hakkında saf ve tarafsız bilgiler edinmek için:

İçindekiler

Telekinezi nedir?

Telekinezi, Yunanca uzaktan anlamına gelen “tele” ve hareket anlamına gelen “kinezi” sözcüklerinden oluşturulmuştur. Telekinezinin kelime anlamı “uzaktan hareket” şeklindedir.

Telekinezi, psişik enerjiyi kullanarak uzaktan veya dokunarak maddelere etki etmektir. Hareket, şekil değiştirme, maddenin yapısında değişiklikler yapmak için kullanılabilir.

Telekinezinin diğer adı psikokinezidir. Parapsikoloji deneyleri yapan parapsikologlar uzaktan hareket anlamına gelen telekinezi yerine, ruhsal hareket(bilinçli/zihinsel hareket) anlamına gelen psikokinezi tabirini kullanmayı tercih etmiştir.

Telekinetik güç

Psişik enerjinin maddeler üzerinde hakimiyet sağlamak için kullanılmasına telekinetik güç denmektedir. Telekinezi yapan insanların, telekinezi yapabilmesini sağlayan güç olarak da tanımlanabilir.

Telekinezi nasıl gerçekleşir?

Telekinezinin beyin gücü, zihin gücü, ruhsal güç veya daha farklı yapılar sayesinde gerçekliğine yönelik görüşler bulunmaktadır. Hepsinin ortak noktası ise telekinetik gücün düşünce ve hayaller aracılığı kullanıldığıdır.

Telekinezi yapmak isteyen kişiler kendilerinde bulunan veya dışarıdan aldıkları enerjiyi çeşitli düşünce ve hayaller aracılığı ile maddeye yönlendirerek telekineziyi gerçekleştirirler.

Telepati yapmak için düşünceler doğrudan iletişim kurulacak kişiye ulaştırılırken, telekinezi yapmak için düşünceler enerjiyi kontrol etmek ve yönlendirmek için kullanılmaktadır.

Bahsi geçen enerji, psişik enerjidir. Tüm canlılara hayat veren, maddenin özünde bulunan ve maddeyi var eden enerjidir.

7 ana çakradan (enerji merkezi) alınan enerji, enerji kanallarından geçirilerek avuç içi, parmaklar veya gözlerdeki nispeten daha küçük çakralara getirilerek bedenden çıkarılır ve telekinezi yapılacak madde veya canlıya gönderilerek telekinezi gerçekleştirilir.

Telekinezi ile neler yapılabilir?

“Telekinezi, madde üzerinde hakimiyet kurmaktır” denildiğinde kastedilen hakimiyetin neleri kapsadığı anlaşılamamış olabilir. Aslında bu hakimiyet her şeyi kapsıyor olsa da bir kaç örnek vermek durumu netleştirebilir.

Telekinezi ile yapılabilecek en temel etkiler hareket ve değişimdir:

 • Nesneleri, canlıları, fiziksel yapısı olan her şeyi ileri, geri, sağa, sola, yukarı ve aşağıya hareket ettirmek,
 • Madde üzerinde değişimler yapmak (suyu kaynatmak/dondurmak, buzu eritmek, ateş yakmak, rüzgarı yönlendirmek vb.),

Telekinezi ile yapılabilecek daha spesifik örnekler ise:

 • Uçmak,
 • Su üzerinde yürümek
 • Pencereleri açıp kapatmak
 • Işıkları yakıp söndürmek
 • Kaşık bükmek

Teoride telekinezi ile yapılabilecek şeylerin bir sınırı yoktur. Yapılmak istenen şey insanın hayal gücüne kalmıştır. MARVEL ve DC evrenindeki karakterleri incelemek, fantastik film veya dizileri izlemek bu konuda yardımcı olacaktır.

Telekinezi zararlı mı, tehlikeli mi?

Telekinezi yapmak zararlı değildir, hiçbir insan telekinezi yaptığı için zarar görmez. Telekinezi ile yapılan şeyler uygulayan kişiye zarar vermese de, kötü niyetli insanlar telekinezi yaparak diğer insanlar için tehlikeli olabilir.

Telekinezi ile bir insanı hareket ettirmek zararsız gibi görünse de tehlikeli bir ortamda fütursuzca bunu uygulamak ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca telekinezi ile insan vücudundaki organlar, kan akışı veya solunum sistemi üzerinde değişiklik yapma imkanı bulunduğundan dolayı bu tarz uygulamalar sağlık sorunları ve hayati tehlike için risk taşımaktadır.

Özetle, telekinezi kendi başına zararlı değilken, kötü niyetli insanların elinde oldukça tehlikeli bir güce dönüşebilir.

Telekinezi nasıl öğrenilir?

Telekinezi, herhangi bir beceriyi öğrenmek gibidir. İlk önce rastgele denemeler yapılır, zihinsel olarak yapılacak aktivite netleştirilir, düzenli pratik yapılarak deneyimler pekiştirilir ve bir müddet sonra uygulamalar otomatikleşmeye başlar. Yazı yazmanın öğrenildiği an hatırlanırsa öğrenme sürecinin işleyişi daha net anlaşılacaktır:

29 harfle tanışmak, harflerin şekillerini ezberlemek, kalemi uygun şekilde tutmak ve çizik atarak alışkanlık kazanmak sürecin başlangıç çalışmalarıdır. Temel konular öğrenilmesine rağmen yeni başlayan kişiler söylenen cümleleri otomatik olarak yazamaz, ilk başta harfleri hayal ederek hatırlamaya ve yavaş yavaş yazmaya çalışır. Uzun süre pratik yaptıktan sonra örneğin “a” harfinin neye benzediğini hatırlamaya çalışmadan direkt yazmaya başlar.

Enerjiyle tanışmak, bedende akan enerjiyi hissetmek, enerjinin çıkış noktasını keşfetmek ve enerjiyi bedenden çıkararak alışkanlık kazanmak telekineziyi öğrenme sürecinin ilk adımlarıdır. Yeni başlayan insanlar odaklanarak enerjinin vücuttan çıkışını hayal etmezlerse enerjiyi çıkaramazlar, çıkarsalar bile odağın bozulması, yeterli enerjinin gönderilememesi, hayal ederken yaşanan kopukluk telekinezinin gerçekleşmesini zorlaştırır. Uzun süre yapılacak pratikler sayesinde hayal etmeden yalnızca isteyerek telekinezi yapabilecek hale gelinir.

Öğrenme süreci her insanda farklılık gösterse de, telekinezi yapmayı öğrenmenin herkes için çok uzun süreceği açıktır. Diğer becerilerin kendisi veya benzerlerine yönelik içgüdüsel bilgi her insanın dnasında farklı oranlarda bulunurken, telekinezi veya diğer okült uygulamalar sıfırdan öğrenilir. Küçük bir çocuğun yazı yazmayı öğrenmesi ilk defa karşılaşılan uygulama olarak görülse de hem atalarından gelen bilgi hem de kendisinin daha önce elini ve parmaklarını kullanması ve şekillerle olan münasebeti öğrenme sürecinin hızlı olmasını sağlamaktadır. Daha önce hissedilmeyen ve kullanılmayan enerji ile yapılacak çalışmaların ise oldukça uzun süreceği unutulmamalıdır.

Telekinezi nasıl yapılır?

Telekinezi, enerjinin vücuttan çıkarılması ve maddeye iletilmesiyle gerçekleştirilir. Bunu yaparken enerjinin hissedilişi, bedenden çıkarılışı ve maddeye etkisi hayal edilmelidir. Ayrıca tüm bunlar olurken odaklanılacak ve düşünülecek tek şey enerjinin madde üzerinde yapacağı değişim olmalıdır:

Avuç içinizi kontrol etmek istediğiniz maddeye doğrultun.

İnsan vücudunda 7 temel enerji merkezi (çakra) bulunur ama ana merkezlerden vücudun dışına enerji çıkarılamamaktadır. Aktif olarak kullanıldığından dolayı telekinezi yapmak için en kullanışlı çakralara sahip olan organ ellerdir (avuç içi ve parmaklarda enerji çıkışını sağlayabilen çakralar bulunur).

Nefesinizi tutup hareketsiz bekleyin.

Enerjiyi hissetmek için nefesi 5-10 saniye tutup hareket etmeden beklenmelidir. Bunu yapmak bedende akan enerjiyi hissetmeyi sağlayacaktır.

Nefesi verirken enerjiyi bedeninizden çıkarın.

Nefes verilirken, hissedilen enerjinin avuç içinden çıkıp kontrol edilmek istenen maddeye ulaştığı düşünülür.

Maddeyi kontrol ettiğinizi hayal edin.

Bedenden çıkan enerjinin maddeye ulaştığı ve istenilen etkinin oluştuğu hayal edilir. Örneğin bir kağıdı hareket ettirmek için çalışma yapılıyorsa enerjinin kağıda çarpıp onu ileriye savurduğu hayal edilmelidir.

Psi wheel

Psi wheel iğne, kağıt ve silgi ile oluşturulan düzenektir. Çalışmanın amacı iğnenin üzerinde bulunan kağıdı enerji ile çevirmek olduğu için “enerji çarkı” veya “enerji tekerleği” anlamına gelen psi wheel adını almıştır.

Psi wheel, el ve gözlerden çıkan enerjinin kontrolü için her gün en az 15 dakika uygulanması tavsiye edilen telekinezi pratiklerinden birisidir.

Psi wheel kağıdı nasıl yapılır?

Psi wheel kağıdı katlanıp iğne üzerinde durabilecek hale getirilirse psi wheel düzeneği hazırlanmış olur.

Psi wheel yapımı için gereken malzemeler:

 • Kağıt
 • İğne
 • Silgi

Psi wheel kağıdının hazırlanışı:

 • Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru katlayarak kağıtta 4 adet kare şeklini görün.
 • İki elinizin işaret ve baş parmaklarını 4 karenin ortasına yerleştirerek kağıdı içeriye doğru bükün ve 4. adıma ulaşın.

Kağıdın daha rahat dönebilmesi için sivri ucu yukarıda kalacak şekilde iğneyi silgiye batırın:

Kağıdı iğnenin üzerine yerleştirin:

Psi wheel nasıl yapılır?

Psi wheel, hava akımı olmayan bir ortamda, uygulayan kişinin nefesinden etkilenmeyecek bir uzaklığa yerleştirilir. İki el, tek el veya yalnızca bakarak döndürmek için gerekli konumlandırma ayarı yapılır(istenildiği şekilde kullanılabilir):

Adım adım psi wheel nasıl yapılır:

 • Kağıdın iğne ile buluşan orta kısmına bakarak odaklanın.
 • Birkaç saniye nefesinizi tutarak bedeninizdeki enerji akışını hissedin.
 • Enerjinin göz veya ellerinizden çıkarak kağıda ulaştığını hayal edin.
 • Kağıdın etrafını saran enerjinin saat yönü veya tersi doğrultuda hareket ettiğini ve oluşan enerji girdabının kağıdı döndürdüğünü düşünün.

Psi wheel faydaları

Psi wheel, telekinezi egzersizleri içerisinde enerjiyi kullanmanın ve genel anlamda enerjiyi kontrol etmenin en pratik yoludur.

Psi wheel yapmanın faydaları:

 • Göz ve ellerden enerji çıkarmayı öğrenmek
 • Enerji kanallarını aktif tutup kolay ve hızlı şekilde enerjiyi iletmek
 • Enerji kanallarının genişlemesi sayesinde daha fazla enerji çıkarmaktır.

Psi ball

Psi ball (enerji topu), enerjinin yoğunlaştırılarak top haline getirilmesidir. Psi ball yapmanın asıl amacı enerjiyi top haline getirmek değil, enerjiyi bir noktada toplayarak telekinezi yapmayı kolaylaştırmaktır.

Psi wheel enerji kontrolü için yapılırken, psi ball enerjinin yoğunluğuna odaklanmaktadır. Telekinezi yapmaya yeni başlayanların bu iki çalışmayı her gün en az 15 dakika yapması tavsiye edilir. İlerleyen aşamalarda iki çalışma birleştirilerek psi ball ile psi wheel döndürülebilir.

Psi ball nasıl yapılır?

Psi ball, bedende akan enerjinin ellere getirilmesi ve avuç içinde toplanması ile oluşturulur. Birkaç dakika boyunca ellerde toplanan enerji odaklanma ve imajinasyon ile birleştirilerek top haline getirilir. Yeni başlayanlar enerjiyi istediği noktada toplayamadığından dolayı her iki elin avuç içine spiral sembolü çizilir:

Adım adım psi ball nasıl yapılır:

 • Avucunuzun içindeki spirale bakarak odaklanın.
 • Birkaç saniye nefesinizi tutarak bedeninizde akan enerjiyi hissedin.
 • Bedeninizdeki tüm enerjinin su gibi akarak elinizin içinde toplandığını düşünün.
 • Parmak uçlarınızdan çıkan enerjinin avuç içinize geldiğini, avuç içindeki enerjinin de saat yönünde dönerek enerjiyi top haline getirdiğini hayal edin.
 • Bedeninizdeki enerjinin 15 dakika boyunca avuç içinize gelmesini ve avuç içindeki enerjinin top şekline getirilmesini kesintisiz olarak sürdürün.

Çalışma her iki el için ayrı olarak yapılır. Enerjinin istenildiği şekilde elde toplanması başarıldığında -eğer istenirse- bundan sonraki çalışmalar çift el kullanılarak yapılır:

Psi ball nasıl kullanılır?

Psi ball ile toplanan enerji telekinezi çalışmalarındaki sıradan enerjiye kıyasla daha fazla olduğu için etkisi yüksektir. Buna karşın enerjinin fazla ve yoğun olması enerjinin iletimini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple tek kullanım şekli hareket ettirilmek istenen maddenin çok yakınında psi ball yapmak olacaktır. Psi wheel çift el kullanımında olduğu gibi iki elin arasına alınan maddeye etki edilebileceği gibi tek el kullanılarak da psi ball ile maddeler hareket ettirilebilir.

Psi ball faydaları

Psi ball, enerji kullanımını artırma ve daha güçlü uygulamalar yapmak için kullanılabilecek telekinezi egzersizlerinden birisidir.

Psi ball yapmanın faydaları:

 • Yüksek miktarda enerji toplamayı öğrenmek
 • Enerjinin dağılmasını önlemek
 • El ile sınırlı kalmayıp enerjiyi bedenin her noktasında hissedebilmek
 • Yıkım gücünü artırmaktır.

Telekinezi ile kaşık bükme nasıl yapılır?

Telekinezi ile kaşık bükmek için enerjinin hassas bir şekilde kullanılarak dönüştürülmesi gerekmektedir. Nesneleri hareket ettirmek için enerjiyi nesnelere çarptırmak gerekirken, kaşık bükmek gibi farklı olaylar için enerjinin o doğrultuda dönüştürülmesi gerekir.

Kaşığın en hassas noktasına işaret ve baş parmağınızı yerleştirin:

Sağ veya sol elinizle kaşığı bastırmadan narin bir şekilde kavradıktan sonra çalışmayı uygulayın:

Adım adım telekinezi ile kaşık bükme nasıl yapılır:

 • Gözlerinizi kapatıp kaşığın şeklini düşünerek odaklanın.
 • İşaret ve baş parmağınızı küçük dokunuşlarla ileri geri hareket ettirerek kaşığı okşayın.
 • Bedeninizdeki enerjiyi işaret ve baş parmaklarınıza getirip kaşığı tuttuğunuz noktalardan dışarıya çıkartın.
 • Ovmaya devam ederken enerjinin kaşığı ısıtıp yumuşattığını düşünün.
 • Kaşığın adeta hamur gibi yumuşadığını hissettikten sonra, kaşığın yemek koyulan tarafının arka tarafa doğru yamulduğunu ve büküldüğünü hayal edin.

Yeni başlayanların kaşık bükme çalışmasından sonuç elde etmeleri 30-45 dakika arası sürmektedir. Her gün düzenli olarak pratik yapmaya devam edilmesi süreyi kısaltacaktır.

Levitasyon nasıl yapılır?

Levitasyon, nesne veya insanın dengeli bir şekilde yerden yükselip havada asılı kalmasıdır. Levitasyon, telekinezi aracılığı ile gerçekleştirebilen bir uygulamadır ve insanın yerden havalanarak uçmasını sağlamaktadır. Enerjiyi nesne veya insanın yer ile temas eden noktasında yoğunlaştırmak ise levitasyonun temel çalışma prensibidir.

Adım adım levitasyon nasıl yapılır:

 • Birkaç saniye nefesinizi tutarak hareketsiz bekleyin. Bu sayede bedende akan enerjiyi hissedebilirsiniz.
 • Ellerinizi levite etmek istediğiniz maddeye doğrultun.
 • Maddeye bakarak odaklanın ve bu esnada enerjinin avuçlarınızda toplandığını hayal edin.
 • Ellerinizden çıkan enerjinin maddenin altında, yer ile temas eden noktasında birikip yoğunlaştığını düşünün.
 • Maddenin hafifleştiğini hissettiğiniz anda maddenin biriken enerjinin yoğunluğu ile havalanmaya başladığını hayal edin.

Levitasyon ile kendinizi uçurmak isterseniz:

 • Kollarınızı ve bacaklarınızı çarmıha gerilmiş gibi açarak ayakta bekleyin.
 • Gözlerinizi kapatarak enerjiyi hissedin.
 • Enerjiyi ayaklarınızın altında ve avuç içinizde toplayın.
 • Kol ve bacaklarınızın etrafını havalanma sırasındaki dengeyi korumak için yeterli miktarda enerjiyle kuşatın.
 • Verdiğiniz her nefeste bedeninizin hafiflediğini düşünün.
 • Kendinizi hazır hissettiğiniz anda biriktirdiğiniz enerjinin yerçekiminin aksi istikametinde bir kuvvet uygulayıp bedeninizi levite ettiğini hayal edin.

Kinezi çeşitleri (telekinezi alt dalları)

Kineziler, telekinezinin ne amaçla veya hangi madde için uygulandığını belirten bir terimdir. Kineziler çoğunlukla kinezi çeşitleri olarak kullanılmaktadır. Telekineziden farklı bir durum değildir, yalnızca belirli bir madde veya durum için telekinezi uygulayan kişilerin kullandığı bir isimden ibarettir.

Madde adının sonuna “kinezi” kelimesinin getirilmesi ile kinezi çeşitleri oluşturulmuştur. En çok bilinen 6 kinezi aşağıda belirtilmiştir:

Pyrokinezi

Pyrokinezi, Yunanca ateş anlamına gelen “pyro” ve hareket anlamına gelen “kinezi” sözcüklerinden oluşturulmuştur. Pyrokinezinin kelime anlamı “ateş hareketi”, kullanımı ise “ateş kontrolü” şeklindedir.

Pyrokinezi, telekinezinin ateş kontrolü için kullanılmasıdır. Ateş üzerinde hakimiyet sağlamak ve onu istenildiği şekil yönlendirmek amaçlanır.

Pyrokinezi ile neler yapılabilir?

 • Ateşi hareket ettirmek,
 • Ateş söndürmek,
 • Ateş yakmaktır.

Pyrokinezi meditasyonu

Pyrokinezi meditasyonu, ateşi hissetmek ve onunla bütünleşmek için düzenli olarak yapılması gereken bir çalışmadır. Her gün en az 30 dakika yapılması tavsiye edilir.

Pyrokinezi meditasyonu nasıl yapılır:

 • Sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda oturun veya uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Derin nefesler alıp verin. Her nefes verişinizde kaslarınızın gevşediğini düşünün. Tüm bedeninizin rahat hissedeceği ana kadar nefes alış verişinize odaklanın.
 • Yanardağ, cehennem veya sizi en çok etkileyecek devasa büyüklükte sıcak ve alevlerin olduğu bir ortam hayal edin.
 • Yavaş adımlarla ateşe doğru yürüyün. Her adımınızda ateşi biraz daha fazla hissedin. Eğer sıcaklık hissedemiyorsanız geçmişte elinizi yaktığınız bir anı hatırlayıp ateşi hissedin ve tüm bedeninize yayıldığını düşünün.
 • Ateşin içine girin ve bütün bedeninizin yandığını hayal edin. Hayali sürdürürken sıcaklığı bedeninizde hissedin ta ki gerçekten terleyene kadar.
 • Bedeninizin içinin ve dışının ateşle kaynaştığını düşünün. Ateşi yalnızca sıcaklık olarak değil canlı bir ruhmuş gibi hissedin.
 • Yeterli süre yandıktan sonra derinizin hatta emiklerinizin ateşle eridiğini, küle döndüğünü ve devasa alevlere karıştığını hayal edin.
 • Her bir zerrenizin ateşe dönüştüğünü hissedip ateşle bütünleşin.

Pyrokinezi nasıl yapılır?

Pyrokinezi yapmak için telekinezinin temel adımları kullanılır. Fark yalnızca ateşi hissetmek ve onunla bütünleşmektir. Aynı şekilde el pozisyonları da benzerdir, istenildiği şekilde konumlandırılabilir:

Adım adım pyrokinezi nasıl yapılır:

 • Ellerinizi ateşi hissedecek ama yanmayacak bir noktada konumlandırın.
 • 5 dakika bu pozisyonda durarak, pyrokinezi meditasyonunda olduğu gibi ateşle bütünleşmeye çalışın.
 • Topladığınız enerjinin ellerinizden çıkarak ateşe karıştığını hayal edin.
 • Bütünleşmenin oluşturduğu etki ile ateşin istediğiniz yönde hareket etmesini isteyin.

Pyrokinezi ateş söndürme

Pyrokinezi ile ateş söndürmek veya ateşi azaltmak için elinizi ya da ateşin büyüklüğüne göre parmağınızı konumlandırın:

Pyrokinezi ile ateş söndürme/azaltma çalışması nasıl yapılır:

 • Elinizi veya ateş küçükse parmağınızı ateşin sıcaklığını hissedecek bir konumlandırmada tutun.
 • Bir süre ateşin sıcaklığını hissederek onunla bütünleşin.
 • El ya da parmağınızdan çıkardığınız enerjinin ateşin içine karıştığını düşünün.
 • Enerjinin kontrolündeki ateşin parmağınızdan içeriye girerek azaldığını hayal edin.

Pyrokinezi ateş oluşturma

Pyrokinezi ile ateş oluşturmak veya ateş yakmak için enerjinin çok küçük bir noktada toplanarak ateş oluşumunu tetiklemesi gerekir. Bunu gerçekleştirebilmek için farklı bir çalışma uygulanmalıdır.

Beyaz bir kağıdın ortasına nokta konulmalı ve parmak ucu nokta hizasında konumlandırılmalıdır:

Aşağıdaki çalışmayı her gün 30 dakika boyunca uygulayın. 15 dakika parmağınızın ucundan parmak bitimine kadar enerji dolduğunu, 15 dakika boyunca da parmağınızdaki enerjinin dışarıya çıktığını hayal edin. Bu çalışmayı düzenli olarak yapmak enerjinin tek nokta toplanıp sıcaklık oluşturarak ateş yakılmasını sağlayacaktır. Son adım olarak parmağınızdaki enerjiyi dışarı çıkararak ateşi oluşturun:

Adım adım pyrokinezi ile ateş oluşturma çalışması:

 • Parmağınızı kağıttaki noktaya doğrultarak orada tutun.
 • Bedeninizdeki tüm enerjiyi parmağınızda toplayın.
 • Ateşin sıcaklığını yalnızca çalışma yaptığınız parmağınızda hissedin.
 • Enerjinin tamamını yavaş bir şekilde parmak ucundan çıkartın.
 • Parmağınızdan çıkan enerjinin güneşin altındaki mercek gibi kağıdı yaktığını hayal edin.

Not: Yeni başlayan kişilerin ateş oluşturması uzun sürebilir. Bir süre sonra kağıtta is oluşması çalışmanın verimli geçtiğinin göstergesi olacaktır.

Hidrokinezi

Hidrokinezi, su anlamına gelen “hidro” ve hareket anlamına gelen “kinezi” sözcüklerinden oluşturulmuştur. Hidrokinezinin kelime anlamı “su hareketi”, kullanımı ise “su kontrolü” şeklindedir.

Hidrokinezi, telekinezinin su kontrolü için kullanılmasıdır. Su üzerinde hakimiyet sağlayarak suyun temel yapısı üzerinde değişiklik yapmak veya yalnızca suyu hareket ettirmek için kullanılmaktadır.

Hidrokinezi ile neler yapılabilir?

 • Suyu hareket ettirmek,
 • Suyu dondurmak,
 • Suyu elementlerine ayırmak,
 • Girdap oluşturmaktır.

Hidrokinezi meditasyonu

Hidrokinezi meditasyonu, suyu hissetmek ve onunla bütünleşmek için düzenli olarak yapılması gereken bir çalışmadır. Her gün en az 30 dakika yapılması tavsiye edilir.

Hidrokinezi meditasyonu nasıl yapılır:

 • Sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda oturun veya uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Derin nefesler alıp verin. Her nefes verişinizde kaslarınızın gevşediğini düşünün. Tüm bedeninizin rahat hissedeceği ana kadar nefes alış verişinize odaklanın.
 • Göl, deniz, okyanus veya sizi en çok etkileyecek devasa büyüklükte su kütlesinin olduğu bir ortam hayal edin.
 • Yavaş adımlarla suyun içerisine girin. Her adımınızda suyu biraz daha fazla hissedin. Eğer suyun bedende oluşturduğu hissi yakalayamıyorsanız geçmişte su ile temas ettiğiniz bir anı hatırlayıp suyu hissedin ve tüm bedeninizde hissedin.
 • Tüm bedeninizle suyun içerisine girin ve bütün bedeninizin su ile kaplandığını hayal edin. Hayali sürdürürken suyu bedeninizde hissedin.
 • Ağzınızı açın ve tüm organlarınızla birlikte su ile birleşin. Suyu yalnızca bir his olarak değil onun ruhu varmış gibi düşünün.
 • Yeterli süre geçtikten sonra bedeninizdeki tüm atomların ayrılarak suya karıştığını ve onun bütünleştiğinizi hayal edin.
 • Her bir zerrenizin karıştığı suyun akıntısına kapılarak onunla birlikte hareket edin.

Hidrokinezi nasıl yapılır?

Hidrokinezi yapmak için enerjinin suyun içine karışıp üstünlük sağlaması gerekir. Uygulanışı ise telekinezinin temel adımları ile aynıdır.

Adım adım hidrokinezi nasıl yapılır:

 • Elinizi su kütlesinin içerisine yerleştirin.
 • Elinizde topladığınız enerjinin suya karışık onunla bütünleştiğini hissedin.
 • Enerjinizin suyu istediğiniz yönde hareket ettirdiğini düşünün ve hareketi hayal edin.
 • Girdap oluşturmak için avucunuzda psi ball yaparak enerji ile birlikte suyu döndürün.

Aerokinezi

Aerokinezi, hava anlamına gelen “aero” ve hareket anlamına gelen “kinezi” sözcüklerinden oluşturulmuştur. Aerokinezinin kelime anlamı “hava hareketi”, kullanımı ise “hava kontrolü” şeklindedir.

Aerokinezi, telekinezinin hava kontrolü için kullanılmasıdır. Hava üzerinde hakimiyet sağlayarak havanın hareketleri, hava olayları ve tüm gazların yapısı kontrol edilebilir.

Aerokinezi ile neler yapılabilir?

 • Havanın hareketlerini kontrol ederek yönlendirmek,
 • Rüzgar, hortum ve kasırga gibi doğa olayları oluşturmak veya kontrol etmek,
 • Havanın basıncını kontrol ederek uçmaktır.

Aerokinezi meditasyonu

Aerokinezi meditasyonu, havayı hissetmek ve onunla bütünleşmek için düzenli olarak yapılması gereken bir çalışmadır. Her gün en az 30 dakika yapılması tavsiye edilir.

Aerokinezi meditasyonu nasıl yapılır:

 • Sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda oturun veya uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Derin nefesler alıp verin. Her nefes verişinizde kaslarınızın gevşediğini düşünün. Tüm bedeninizin rahat hissedeceği ana kadar nefes alış verişinize odaklanın.
 • Gökyüzünü, bulutları ve şiddetle esen rüzgarı hayal edin.
 • Yavaş bir şekilde yerden havalanıp yukarıya, gökyüzüne doğru uçtuğunuzu düşünün.
 • Yükselişiniz sürerken havanın değişimini bedeninizde ve içinize çektiğiniz her nefeste hissedin.
 • Gökyüzüne ulaştığınızda hissettiklerini artırın. Gerçekten o kadar yüksekteymişsiniz gibi esen rüzgarı ve soğuğu yüzünüzde, bedeninizin her tarafında hissetin. Derin nefesler alarak yoğun havanın içinize dolu tüm bedeninizi kapladığını düşünün.
 • Kendinizi serbest bırakın, bırakın gökyüzü sizi dilediği yere savursun. Gökyüzünde ahenkle dans edin, havanın ruhu ile bir olun ve o mükemmel hissiyatla dünyada savrulun.

Aerokinezi nasıl yapılır?

Aerokinezi yapmak için havayla tam olarak bütünlük sağlanmalı ve ve enerjinin bilinciyle hava yönlendirilmelidir.

Adım adım aerokinezi nasıl yapılır:

 • Rüzgar olan bir ortamda uzanın, oturun veya ayakta durun.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Etrafınızdaki mükemmel havayı bedeninizde hissedin.
 • Derin nefesler alarak havayı vücudunuza doldurun.
 • Bedeninizdeki enerjinin havayla birleştiğini düşünün.
 • Nefes verirken hava enerjisinin etrafa yayılıp havaya karıştığını hayal edin.
 • Enerjiyle olan bağınızı kullanarak havanın istediğiniz yöne hareket etmesini isteyin.

Aerokinezi hortum oluşturma

Aerokinezi ile hortum oluşturmak için farklı yönlerden gelen havayı yüksek hıza ulaştırıp birbirlerine çarptırmak gerekir.

Aerokinezi ile hortum nasıl oluşturulur:

 • Kollarınızı iki yana açın.
 • Ellerinizden çıkan enerjiyi sağa ve sola doğru dağıtarak havaya karıştırın.
 • Enerjinizin uzak mesafelerden başlayarak havayı birbirlerine doğru hareket ettirdiğini düşünün.
 • Kollarınızı çok yavaş bir şekilde birbirlerine yaklaştırarak havayı aynı doğrultuda hareket ettirdiğinizi hayal edin.
 • Şartların hazır olduğunu hissettiğinizde kollarınızda hızı kademeli olarak artırarak havayı kontrol ettin.
 • Sona yaklaştığınızda ellerinizi alkışlar gibi hızlıca birbirine yapıştırın ve o anda iki rüzgarın çarpışarak hortum oluşturduğunu düşünün.

Terrakinezi

Terrakinezi, yerküre anlamına gelen “terra” ve hareket anlamına gelen “kinezi” sözcüklerinden oluşturulmuştur. Terrakinezinin kelime anlamı “yerküre hareketi”, kullanımı ise “toprak kontrolü” şeklindedir.

Terrakinezi, telekinezinin toprak kontrolü için kullanılmasıdır. Yeryüzü üzerinde sağlanacak hakimiyet ile toprağın yönlendirilmesi ve verimliliği kontrol edilmektedir. Terrakinezi ayrıca geokinezi olarak da bilinir.

Terrakinezi ile neler yapılabilir?

 • Toprağı hareket ettirmek,
 • Toprağın sertlik ve yumuşaklığını kontrol etmek,
 • Toprağın verimliliğini artırmaktır.

Terrakinezi meditasyonu

Terrakinezi meditasyonu, toprağın yaşam enerjisini hissetmek ve onunla bütünleşmek için düzenli olarak yapılması gereken bir çalışmadır. Her gün en az 30 dakika yapılması tavsiye edilir.

Terrakinezi meditasyonu nasıl yapılır:

 • Sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda oturun veya uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Derin nefesler alıp verin. Her nefes verişinizde kaslarınızın gevşediğini düşünün. Tüm bedeninizin rahat hissedeceği ana kadar nefes alış verişinize odaklanın.
 • Bahçe, orman veya sizi en çok etkileyecek devasa büyüklükte toprak ve bitkilerin olduğu bir ortam hayal edin.
 • Tüm kıyafetlerinizi çıkarıp toprakta yürümeye başlayın. Etrafta dolaşıp toprak ananın hayat enerjisini hissedin.
 • Toprağa uzanın. Toprakla temas eden her noktanızdan kök salıp yerküreye bağlandığınızı düşünün. Toprağın enerjisini daha derinden algılamaya çalışın.
 • Bağlantının gerçekleştiğini anladığınız zaman toprağın yarılıp sizi içine aldığını hayal edin.
 • Bedeninizin parçalanarak yerkürenin tamamına yayıldığını ve toprağın üstündeki canlılara hayat verdiğinizi düşünün.

Terrakinezi nasıl yapılır?

Terrakinezi yapmak için toprak ile bütünlük sağlayarak yaşam enerjisi yönlendirilmelidir. Bedenin herhangi bir uzvu ise toprakla fiziksel bağlantı kurmalıdır.

Adım adım terrakinezi nasıl yapılır:

 • Avuç içinizi toprağa bastırın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Derin nefesler alarak toprağın kokusunu içinize çekin.
 • Her nefeste yaşam enerjisini içinize çekip bedeninizde topladığınızı düşünün.
 • Ellerinizden çıkan enerjinizi toprağa karıştırın.
 • Toprağın ne yapmasını istiyorsanız onun gerçekleştiğini hayal edin (hareket etmesi, bitkinin büyümesi vs.).

Elektrokinezi

Elektrokinezi, elektrik anlamına gelen “elektro” ve hareket anlamına gelen “kinezi” sözcüklerinden oluşturulmuştur. Elektrokinezinin kelime anlamı “elektrik hareketi”, kullanımı ise “elektrik kontrolü” şeklindedir.

Elektrokinezi, telekinezinin elektrik kontrolü için kullanılmasıdır. Elektronların ve genel anlamda elektrik üzerindeki hakimiyet amaçlanmaktadır.

Elektrokinezi ile neler yapılabilir?

 • Elektrik akımını yönlendirmek,
 • Elektrikle çalışan aletleri yönetmek,
 • Uygun ortamlarda elektrik depolamaktır.

Elektrokinezi meditasyonu

Elektrokinezi meditasyonu, elektrik akımını hissetmek ve onunla bütünleşmek için düzenli olarak yapılması gereken bir çalışmadır. Her gün en az 30 dakika yapılması tavsiye edilir.

Elektrokinezi meditasyonu nasıl yapılır:

 • Sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda oturun veya uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Derin nefesler alıp verin. Her nefes verişinizde kaslarınızın gevşediğini düşünün. Tüm bedeninizin rahat hissedeceği ana kadar nefes alış verişinize odaklanın.
 • Gökyüzünün karardığı bir dünya hayal edin. Yeryüzünün her karışına yıldırım düşüyor, durmaksızın şimşekler çakıyor. Atmosferi kuşatan ışık patlamalarını görün, gök gürültüsünü yanı başınızdaymış gibi duyun.
 • Havayı saran elektriği bedeninizde hissedin.
 • Başınızın üzerine yıldırımların düştüğünü hayal edin. Her yıldırımda titriyor ve elektriği bedeninizde topluyorsunuz.
 • Depoladığınız elektriği dayanamadığınız noktada vücudunuzun patlayıp gökyüzüne savrulduğunu düşünün.
 • Atmosfere yayılmış her zerrenizin elektriğe dönüştüğünü ve yeryüzünün farklı bölgelerine yıldırım olarak düştüğünü hayal edin.

Elektrokinezi nasıl yapılır?

Elektrokinezi yapmak için elektrikle bütünlük sağlanmalıdır. Diğer kinezilerden farklı olarak elektriği güvenli yollarla deneyimle şansı kısıtlı olduğundan dolayı bedende acı veren karıncalanmalar hissetmeye çalışmak yeterlidir.

Adım adım elektrokinezi nasıl yapılır:

 • Gözlerinizi kapatıp derin nefesler alıp vererek gevşeyin.
 • Bedeninizin içinden dışarıya taşan elektriği hissedin.
 • Elinizi kontrol ettirmek istediğiniz maddeye doğrultun veya dokunun.
 • Elektriği kontrol etmek veya depolamak isterseniz bedeninizden elektrik çıkıp isteğinizi yerine getirdiğini, elektronik aleti kapatmak veya enerjiyi almak için ise elektriğin bedeninize girdiğini hayal edin.
Elektrokinezi manyetik alan oluşturma
 • Ellerinizi alkış yapar gibi, avuç içleri birbirine bakacak şekilde birleştirin.
 • Ellerinizin arasında 30 cm boşluk olacak şekilde yavaşça açın ve tekrar birleştirin.
 • Aynı harekete devam edin ve hızınızı gittikçe artırmaya başlayın.
 • Elleriniz arasında yoğun ve güçlü bir baskı hissedene kadar çalışmaya devam edin.
 • Ellerinizi birbirine değdiremeyecek kadar güçlü basınç hissettiğin.
 • Basıncın içine karıncalanma ve acıyı ekleyerek elektrikli yüklü manyetik alanı oluşturun.
Elektrokinezi ampul yakma
 • Elinizle ampulu kavrayın, eğer uzaksa avuç içini ampule doğrultun.
 • Bedeninizin her noktasında elektrik enerjisini hissedin.
 • Elektriğin tamamını elinizde toplayın.
 • Elinizin her noktasından elektriğin şimşek gibi çıkıp ampule çarptığını düşünün ve bu sırada ampulün yandığını hayal edin.
Elektrokinezi ampul söndürme
 • Elinizle ampulu kavrayın, eğer uzaksa avuç içini ampule doğrultun.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Bedeninizde ve ampulde akan elektriği hissedin.
 • Elinizden küçük miktarda çıkardığınız elektrik enerjisini ampulün enerjisiyle karıştırın.
 • Kurduğunuz enerjisel bağ üzerinden ampule ulaşan tüm elektriği bedeninize çekin ve bu sırada ampulün söndüğünü hayal edin.

Biyokinezi

Biyokinezi, canlı anlamına gelen “biyo” ve hareket anlamına gelen “kinezi” sözcüklerinden oluşturulmuştur. Biyokinezinin kelime anlamı “canlı hareketi”, kullanımı ise “canlı kontrolü” şeklindedir.

Biyokinezi, telekinezinin canlıların kontrolü için kullanılmasıdır. Canlılığın yaşamı üzerinde kontrol sağlamak ve değişiklik yapmak amaçlanmaktadır.

Biyokinezi ile neler yapılabilir?

 • Vücudun işlevini artırmak,
 • Vücudun çalışma şeklinde düzenlemek,
 • Organlar üzerinde değişiklik yapmaktadır.

Spesifik olarak biyokinezi ile neler yapılabilir:

 • Yaraları iyileştirmek,
 • Oksijen kapasitesini artırmak,
 • Saç ve göz rengi değiştirmek,
 • Boy uzatmak,
 • Zayıflamak,

Biyokinezi meditasyonu

Biyokinezi meditasyonu, vücudun canlılığını hissetmek ve beden üzerinde farkındalık kazanmak için düzenli olarak yapılması gereken bir çalışmadır. Her gün en az 30 dakika yapılması tavsiye edilir.

 • Sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda oturun veya uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Derin nefesler alıp verin. Her nefes verişinizde kaslarınızın gevşediğini düşünün. Tüm bedeninizin rahat hissedeceği ana kadar nefes alış verişinize odaklanın.
 • Bedeninizdeki sırasıyla bedeninizdeki sistemleri hissetmeye başlayın.
 • Nefes aldığınızda ciğerlerinize dolan oksijenin tüm hücrelere dağılışını hayal edin.
 • Yediğiniz gıdaların izlediği yolu, parçalanıp tüm hücrelere dağılışını hayal edin.
 • Bedeninizin içinde seyahat ediyormuş gibi bütün organları ziyaret edin, onları çalışırken hayal edin.
 • Organları, kaslarınızı, yağları, kemikleri ve bedeninizi oluşturan her bir parçayı zihninizde canlandırın. Kanın akışını hissedin, sesini duyun.
 • Bedeninizin her bir noktasını sanki birisi dokunuyormuş gibi hissedin.

Biyokinezi nasıl yapılır?

Biyokinezi yapmak için bedenle tamamen bütünlük sağlanma ve vücut hakkında farkındalığa sahip olunmalıdır. Uygulanacak her çalışma kusursuz hayal gücü ile gerçekleştirilecektir. Bedende akan yaşam enerjisinin farkında olunarak hayal edilen her şey vücut üzerinde gerçekleşecektir.

Biyokinezi çalışmaları diğer kinezilerde olduğu gibi değişikliği anında göstermemektedir. Aynı çalışmanın her gün düzenli olarak yapılması sonucunda bedende istenen değişiklik ufak adımlarla oluşmaya başlayacaktır:

Adım adım biyokinezi nasıl yapılır:

 • Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Derin nefesler alıp verin. Duyduğunuz tek şey solunum sesi, düşündüğünüz tek şey nefes almak olsun.
 • Gevşediğinizi hissedene kadar nefes alışverişine devam edin ve yalnızca ona odaklanın.
 • Uyku ve uyanıklık arasına geçinceye dek buna devam edin.
 • Ayaklardan başlayarak bedeninizi hayal edin. Oluşturduğunuz her parçanızda bedeninizi hissedin.
 • Vücudunuzda değişiklik yapmak istediğiniz şeyi hayal edin ve bunu kendi bedeninizde de hissedin.
Biyokinezi göz rengi değiştirme
 • Aynanın karşısında oturun.
 • Odaklanana kadar gözlerinizin içine bakın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Kendinizi aynanın karşısında gözlerinize bakarken hayal edin.
 • Birkaç saniye nefesinizi tutarak bedeninizde akan enerjiyi hissedin.
 • Bedeninizdeki enerjiyi gözlerinizde değiştirmek istediğiniz renkte hayal edin.
 • Bütün enerjinin gözlerinize gelip rengini değiştirdiğini düşünün.
 • Enerji gözlerinizin rengini değiştirirken aynadaki renginde değiştiğini gözlerinizde canlandırın.
Biyokinezi saç rengi değiştirme
 • Gözlerinizi kapatıp derin nefesler alıp verin.
 • Birkaç saniye nefesinizi tutarak bedeninizde akan enerjiyi hissedin.
 • Enerjinin saçınıza uygulayacağınız renge dönüştünü düşünün.
 • Tüm enerjiyi başınızda toplayın.
 • Saç köklerinden başlayarak saç tellerinizin renginin değiştiğini hayal edin.
Biyokinezi boy uzatma
 • Yüzüstü veya sırtüstü uzanın.
 • Kollarınızı başınızın arkasından uzatın.
 • Gözlerinizi kapatın ve derin nefesler alıp vererek gevşeyin.
 • Birkaç saniye nefesinizi tutarak bedeninizde akan enerjiyi hissedin.
 • Her nefes alışınızda enerjinin en uç noktalara giderek bedeninizi uzattığını hayal edin ve bunu hissedin.
Biyokinezi zayıflama
 • Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Kendinizi lavların çok uzak olduğu bir yanardağın yamacında hayal edin.
 • Aşağıya atlayın. Düşüşü oldukça yavaş şekilde canlandırın.
 • Lavlara yaklaştıkça bedeninizin yavaş yavaş terlediğini hissedin. Gerçek bedeniniz terleyene kadar buna devam edin.
 • Terlemeyi gerçekleştirdikten sonra bedeninizin parça parça erimeyi başladığını hayal edin ve bunu hissedin.
 • Canlandırmaları sürdürürken bedeninizin hafifleyip tüm yağların eridiğini düşünün.
Biyokinezi burun küçültme
 • Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Elinizle burnunuzu kavrayın.
 • Birkaç saniye nefesinizi tutarak bedeninizde akan enerjiyi hissedin.
 • Enerjiyi elinizde ve burnunuzda toplayın.
 • Elinizde enerjinin burnunuza aktığını düşünün.
 • Burnunuzdaki enerjinin burnunuzu istediğiniz şekle getirdiğini hayal edin.

Telekinezi teknikleri

Telekinezi teknikleri, telekinezi yaparken nasıl hayal ettiğinizdir. Teknikler arasında işlevsel olarak hiçbir fark bulunmaz. Uygulama esnasında özgüveni artıran, eğlenceli ve zevk veren herhangi bir teknik uygulanabilir.

Telekinezi teknik oluşturma

Telekinezi tekniği oluştururken izlenen adımlar:

 • Enerjinin yapısı: Enerjinin hangi renkte ve ne şekilde (sıvı, duman vb.) hayal edileceği belirlenir.
 • Enerjinin çıkışı: Enerjinin bedenden nereden ve nasıl çıkacağı (ip gibi bedene bağlı, top atışı gibi kesikli olarak vb.) netleştirilir.
 • Maddenin değişimi: Enerjinin maddede nasıl bir etki oluşturacağı (örneğin cismi uçurmak için enerjisini çekip hafiflettiğinizi, enerjiyle vinç gibi yukarı kaldırdığınızı vb.) hayal edilir.

Enerjinin hissedilmesi ve maddeye ulaşıp istenen etkinin verildiğinin düşünülmesi yeterlidir. Tekniklerde yer alan diğer tüm ayrıntılar hayal gücüne göre şekillendirilebilir.

Telekinezi nasıl geliştirilir?

Telekinezi gücünü geliştirmek her adımda daha zorlayıcı çalışmalarla edinilen bir kazanımdır. Her gün düzenli olarak psi wheel ve psi ball çalışmalarına devam etmenin yanı sıra hafif cisimler üzerinde sürekli olarak telekinezi uygulanmalıdır.

Sabit çalışmalar için süresini artırmak veya zorlaştırmak gerekebilir. Örneğin psi wheel çift el kullanılarak uygulanıyorsa bir süre sonra tek ele düşürülmeli, yalnızca bakarak döndürülmeli, kağıdın boyutu ya da ağırlığı artırılmalı, kapalı şeffaf bir nesnenin içinde çalışmalara devam edilmelidir.

Telekineziyi gerçekleştirirken yardımcı etkenler olan odaklanma ve hayal gücünün gelişimi gerekli olsa da harici bir çalışma şart değildir. Telekinezi yaparken ne yapıldığının farkında olunmasıyla odaklanma ve hayal gücünün gelişimi zamanla ilerleyecektir.

Hayal edememe rahatsızlığına sahip olan kişiler hayale değil, enerji ve maddeyi hissetme üzerine yoğunlaşırlarsa hiçbir eksiklik hissetmeyeceklerdir.

Sıkça sorulan sorular

Telekinezi hakkında sıkça sorulan sorular bir araya getirilerek cevaplandırılmıştır. Burada bulunmayan sorular için yorum bırakılırsa kısa sürede yanıtlandırılacaktır.

Telekinezi gerçek mi, bilimsel mi?

Telekinezinin gerçekliği belirsizdir. Yapılan deneyler tutarlı sonuçlar vermemektedir. Fizik ötesi olarak tanımlanan bir gücün şu an için bilimsel çalışmalarla tespit edilmesi olanaksızdır.

Telekineziyi herkes yapabilir mi?

Her canlının telekinezi yapabilme potansiyeli vardır. Nasıl yapılacağını öğrenmeyen ve pratik yapmayan insanlar ise bilinçli olarak telekinezi yapamazlar.

Telekineziye nasıl başlanır?

Herhangi bir çalışma uygulanarak telekineziye başlanabilir. Verimli bir ilerleme için öncelikle bilgi sahibi olmak adına araştırma yapılmalı, temel çalışmalar öğrenilerek uygulanmalı ve yapılmak istenen asıl aktivite üzerine yoğunlaşılmalıdır.

Telekinezi ne kadar sürede yapılır?

Telekinezi hayalin işgal ettiği sürede gerçekleşir, bu çoğunlukla bir kaç saniyedir. Telekinezi ile maddeler üzerinde hareket veya değişimlerde bulunacak noktaya gelmek bir kaç ay/yıl, çalışmanın büyüklüğüne göre bir ömür sürebilmektedir.

Rüyada telekinezi yapmak ne anlama gelir?

Rüyada telekinezi yapmak, telekinezinin bilinçdışında yer aldığını ve hayatın içinde kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Özel bir anlamı yoktur.

Bu yazıyı oylamak için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yunus Yeşil

Tutturu.. Benim! Evet, örgüt adamlarını göndermiş. Planlarını bozmak için çalışıyorum.. hmm.. tamam öyle yapacağım!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu