Parapsikoloji

Telepati nedir ve nasıl yapılır? (Detaylı Rehber)

Telepati, düşünce aktarımı ve zihin okuma olarak iki kısımdan oluşan beyinler arası iletişim yöntemidir. Psişik (ruhsal) anlamda ilk kez 1882 yılında Britanya Psişik Araştırma Derneği (Society for Psychical Research) kurucularından Frederic W. H. Myers tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Türkçe de ise -daha çok bulmacalarda- uzaduyum şeklinde kullanılır.

Telepati, duyular dışı algılama dallarından birisidir. Diğer dallar geçmiş, şu an ve gelecekteki olayları algılamaya odaklanırken, telepati yalnızca canlılar arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Telepati son yıllarda insanların sevgililerine kavuşmak için kullandıkları bir ritüele dönüşse de aslında bundan çok daha fazlasıdır. Tüm canlıların zihinlerine mesaj gönderebilmek ve onların zihinlerini okuyabilmek hayallerin bile ötesine geçmeyi sağlayabilir:

Telepati nedir?

Telepati, Yunanca uzaktan anlamına gelen “tele” ve algılama anlamına gelen “patheia” sözcüklerinden oluşturulmuştur. Telepatinin kelime anlamı “uzaktan algılama” şeklindedir.

Telepati, 5 duyu ve hiçbir fiziksel araç kullanılmadan yalnızca beyinler arasında gerçekleştirilen bir iletişimdir. Bu iletişim tamamen hissetmeye dayalı algılardan oluşur.

Zihinde oluşturulan düşünce ve duygular insanlara, hayvanlara veya bitkilere gönderilerek telepati gerçekleştirilir. Aynı şekilde diğer canlıların yaşadığı duygular hissedilebilir ve zihinleri okunabilir.

Telepat

İnsanların zihnini okuyan ve onlara düşünce göndererek telepati yapan kişiye telepat denir.

Telepatik iletişim

Telepati, telefon gibi bir iletişim aracıdır ve bu araç ile gerçekleştirilen her türlü iletişim telepatik iletişim olarak isimlendirilmektedir.

Telepatik mesaj

Telepati ile gönderilen veya alınan her düşünce, duygu ve algıya telepatik mesaj denmektedir. Mesaj içeriği yalnızca sözcüklerden oluşmak zorunda değildir, iletişim kurulan kişinin gönderdiği veya aldığı bir görüntü bile telepatik mesaj kapsamında değerlendirilmektedir.

Telepatik güven derecesi

Telepatik bağ, canlılar arasında bulunan güven düzeyine verilen bir isimdir. Her insana telepati yapılabilir ama telepati yapılması başarılı sonuç alınacağı anlamına gelmez. Bunun ölçüsü de “telepatik bağ” olarak yanlış isimlendirilen, doğrusu “telepatik güven derecesi” olan ölçüttür.

Kan bağı bulunan veya karşılıklı duygusal hislere sahip olan insanlar arasındaki telepatik güven derecesi yabancı insanlara kıyasla daha yüksektir. Bu sebeple yakınlara yapılan telepati daha başarılı sonuçlar vermektedir.

Şu benzetme ile daha rahat anlaşılabilir:

Eğer numara biliniyorsa telefon yardımı ile o numara aranabilir. Aynı şekilde telepati yapılmak isteniyorsa varlığı bilinen her insana telepati yapılabilir.

Telefon çaldığında ekranda yabancı bir numara görülürse yüksek ihtimalle telefon açılmaz. Eğer bilinen bir numara veya direkt isim görünüyorsa çağrı güvenle yanıtlanabilir. Telepatik mesaj ise hiç tanışıklık bulunmayan veya sevilmeyen bir insan tarafından iletildiyse bu mesaj çoğu zaman zihnin içine bile girmeden beyin tarafından cevapsız bırakılır. Eğer telepatik mesaj tanışıklık veya yakınlık bulunan bir kişi tarafından gönderildiyse mesaj zihnin içine alınabilir hatta o doğrultuda hareket edilebilir.

Telepatik güven derecesi usta telepatlar tarafından dikkate alınmaz. Onlar gönderilen mesajın yapısını değiştirerek telepatik güven derecesini manipüle edebilir ve zorlanmadan telepatiyi gerçekleştirebilir.

Telepati yapmaya yeni başlayan kişiler motivasyonlarının kırılmaması adına ilk çalışmalarını aile üyelerinde uygulayarak pratik kazanmalı ve güç kazandıkça yabancı kişiler üzerinde telepati yapmalıdır.

Telepati nasıl gerçekleşir?

Telepati, beyin gücü veya zihin gücü olarak ifade edilen yapı sayesinde gerçekleştirilir. Düşünceler doğru bir şekilde yönlendirildiğinde evrenin yapısı üzerinden iletişim sağlanabilir.

İnsanların düşünceleri yalnızca zihinde kalmaz, dalga şeklinde beyinlerinden etrafa doğru yayılır. Telepatik iletişimi gerçekleştirmek için düşünceler çevreye yayılarak ilk önce ulaştıkları maddelere bu bilgiyi iletir. Devamında ise kulaktan kulağa oyununda olduğu gibi düşünceler ulaştırılmak istenen kişi veya kişilere doğru yol alarak onlara gönderilir.

Kısacası, iletişim kurulacak kişi ve iletmek istenilen mesaj düşünüldüğünde telepati gerçekleştirilir. Gerçekleşmesinin altında yatan temel mekanizma ise kuantum fiziğine dayanır.

Her safsata için dayanak olarak kullanılan kuantum fiziği, söz konusu şey telepati olduğunda farklı bir anlam kazanır.

Evrenin kendisi dahil, içinde bulunan her şey aynı enerjiden oluşur. İlk neden argümanına benzer bir şekilde yol izlendiğinde tüm yapıların özünün enerji olduğu söylenebilir. Bu enerji sanıldığı gibi her isteği anında yerine getirebilen veya insanların hizmetinde hazır ve nazır bekleyen bir şey değildir. Enerji yalnızca her şeyin özüdür ve doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde yine özü enerji olan düşünceler sayesinde çevredeki diğer maddeler ile temas kurulabilir.

Telepatinin yapılabilirliği diğer parapsikoloji dallarına kıyasla daha basit olmasına rağmen yine de öğrenmek için düzenli olarak uygulama yapılması şarttır. Eğer öyle olmasaydı hali hazırda sürekli düşünen varlıklar tüm canlılar ile konuşmadan iletişim kurabiliyor olurdu.

Telepatiyi kullanmak isteyen kişiler, düşünme mekanizmasını telepati için doğru bir şekilde dizayn etmeli ve düzenli olarak yapacakları pratik çalışmalarla telepatiyi öğrenmelidir.

Telepati ile neler yapılabilir?

Telepati daha önce belirtildiği gibi mesaj alma (zihin okuma) ve mesaj gönderme olarak iki kısımdan oluşur. Mesaj gönderme ile kastedilen şey yalnızca insanların zihnine sahibi belirsiz düşünceler bırakmak değildir. Gönderilen mesajlar kişinin kendi düşüncesiymiş gibi algılatılabilirse o kişiye istenilen her şey yaptırılabilir. Aynı şekilde eğer telepatik mesaj yoğun ve güçlü olursa yine mesaja maruz kalan kişi boyun eğerek istenilen şeyleri yapacaktır.

Telepati ile yapılabilecek başlıca şeyler:

 • Zihin okumak
 • İnsanlara istenilen herhangi bir şeyi yaptırmak
 • 5 duyuyu manipüle etmek (görme, duyma, işitme, koku alma ve dokunma duyularını yapay bir şekilde oluşturarak insanlara algılatmak)
 • Hayvan ve bitkilerle iletişim kurmaktır.

Telepati ile yapılabilecek özel şeyler:

 • Anıları değiştirmek
 • Telkin vermek
 • Halüsinasyon gördürmek
 • İstenildiği zaman ulaşacak otomatik mesajlar

Telepati ile en çok yapılan şeyler:

 • Rüyaya girmek
 • Aşık etmek
 • Mesaj attırmak
 • Eski sevgiliyi geri döndürmektir.

Telepati zararlı mı, tehlikeli mi?

Telepati yapmak zararlı değildir. Uygulama esnasında çeşitli belirtiler ortaya çıksa da bunlar kişiye zarar vermez veya zararın habercisi değildir.

Ancak telepatiye maruz kalmak zararlıdır.

Hiç kimse kendisine ait olmayan bir düşünceye maruz kalmak veya kendi iradesi dışında bir şey yapmak istemez. Aynı şekilde mahremiyetinin alt üst edilip özgün düşüncelerinin çalınmasını da istemez. Her ne kadar o noktaya ulaşmak uzun yıllar alsa da, kendisini eğitmiş usta bir telepat tüm bunları yapabilir. Üstelik yalnızca kendi istekleri doğrultusunda insanları kullanmakla kalmaz aynı zamanda telepati yaptığı kişilerin olağan düşünce akışına yapay müdahalede bulunduğu için onlara farkında olmadan ağır psikolojik hasarlar da verebilir.

Olası zararlar göz önünde bulundurulduğunda, yanlış kişilerin kötü niyetle yaptığı telepatilerin tehlikeli olduğu söylenebilir.

Not: Telepati yapılmasını engellemek için telepatiden korunma yöntemi anlatılmıştır.

Telepati belirtileri nelerdir?

Telepati yaparken veya yaptıktan sonra çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler uzun ve tempolu bir yürüyüşün sonunda bacaklarda hissedilen yanma ve yorgunluk gibidir. Bunlar bir zararın oluştuğunu değil, telepatinin uygulandığını gösteren belirtilerdir.

Bazı insanlar “acaba başarabildim mi, yapabildim mi” şeklinde bir takım kaygılara sahip olduğu için bu tarz belirtilerin özgüven adına faydalı oldukları bile söylenebilir.

Sıkça rastlanan telepati belirtileri:

 • Baş ağrısı
 • Esneme
 • Kulak çınlaması
 • Kalp çarpıntısı
 • Titreme
 • Ağlamadır.

Not: Belirtiler telepatik iletişimin gerçekleştirildiğine işaret etse de telepatinin istenilen şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir.

Not 2: Bunlar yalnızca telepati esnasında ve telepatiden yaklaşık 10-15 dakika sonra geçen belirtilerdir. Eğer yaşanılan belirtiler uzun süre devam ediyorsa telepati ile bir ilgisi yoktur. Doktor kontrolüne gidilmesi tavsiye edilir.

Telepati bilimsel mi, kanıtlandı mı?

ABD, SSCB ve Finlandiya başta olmak üzere birçok ülkede kurulan parapsikoloji laboratuvarları ile telepati ve bilinen diğer doğaüstü güçler hakkında bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Soğuk savaş zamanında yoğunlaşan araştırmalar hala devam etmektedir.

Elde edilen sonuçlara göre ve halka açıklandığı kadarıyla telepati henüz bilimin kabul edeceği sonuçlar elde edememiş ve sözde bilim olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Ancak bilimin telepatiyi doğrulamamış olması telepatinin gerçek olmadığı anlamına gelmemektedir. Bilim, olayları şüphe bırakmayacak kadar net bir şekilde açıklamaya çalışır. Şu an için bu gerçekleştirilememiş olsa da gelecekte hem bireysel hem de teknolojik anlamda kitleler arası telepatik iletişimin yaygınlaşacağına yönelik öngörüler bulunmaktadır.

Ayrıca unutulmamalıdır ki geçmişte sözde bilim olarak kabul edilen rüya kontrolü (lucid rüya) araştırmalar sonucunda bilimin kabul ettiği bir olguya dönüşmüştür. Aynı şeyin telepati için de gerçekleşmesi imkansız değildir.

Bir şeyi yapmak için bilimden icazet almak gerekmez. Tabii ki bu her hurafenin peşinden gidilebileceği anlamına da gelmemektedir. Bilim şu anda her şeyi anlayabilecek noktada, teknolojik araçlar ise her şeyi kusursuz bir şekilde ölçecek kadar gelişmişlik düzeyinde değil. Bilim ve teknolojinin gelişimi sırasında insanların yalnızca beklemek yerine kendi doğrulama yöntemlerini kullanması kötü bir şey değildir. Zira önlerine “gerçek”, “sahte”, “doğru”, “yanlış” gibi kavramların koyulmasını bekleyen ve onları sorgulamadan kabul ederek hayatını sürdüren insanların gerçekten “yaşadığı” söylenemez.

Dinleri kaynak alarak oluşturulmuş telepati ve diğer spritüel konulara gerçek değil demek dinlere inanan milyarlarca insanın sahte bir yaşam sürdüğünü iddia etmekle eşdeğerdir. Bilim dinlerin gerçekliği ile ilgilenmiyor olsa da dolaylı yoldan vardığı sonuç budur. İnsanlar dinlere inanmaktan vazgeçmiyorsa, aynı inanç telepati için de varlığını sürdürebilir. Kesinliği olmasa bile insanlar istediği şeye inanmakta özgürdür. Tek kriter geri dönüşü olmayan zamanı beklenti içine girmeden, uygulamaktan zevk alınan hobilere ayırmaktır.

Telepati nasıl yapılır?

Telepati, mesaj gönderilecek veya alınacak kişi düşünülerek gerçekleştirilir. Bu esnada odaklanmak ve yalnızca gönderilecek mesajın düşünülmesi gerekir. Eğer zihin okuma yapılacaksa zihin boşaltılır ve sadece beklenir:

Kimsenin rahatsız etmeyeceği karanlık ve sessiz bir ortama geçin.

Çalışma yaparken odağın bozulması telepatik iletişimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeyi engeller. Gelişim sağlanana kadar telepati çalışmalarının böyle bir ortamda yapılması iletişimi kolaylaştıracaktır.

Göz ve kulaklarınızı kapatın.

Sahip olunan duyular odaklanmayı engelleyen unsurlardır. Duyuların aktiflik derecesi ne kadar azaltılırsa odaklanma o kadar kolay gerçekleşir.

Zihninizi boşaltarak dinginleşin.

Kendi zihnini kontrol edemeyen bir kişinin başkasının zihnini kontrol etmesi düşünülemez. Telepatın öncelikle kendi zihnini kontrol etmeyi öğrenmesi gerekir. Yapılacak her telepati çalışmasından önce 5-10 dakika boyunca meditasyon yapılabilir.

Telepatik iletişime geçmek istediğiniz kişiyi hayal edin.

Telepatinin kime yapılacağını net bir şekilde belirtmek için zihindeki düşünceler yeteri kadar azaltıldığı sırada iletişime geçilecek kişinin yüzü ve bedeni hayal edilmelidir.

Göndermek istediğiniz telepatik mesajı düşünün.

Mümkün olduğunca kısa ve net ifadeler barındıran mesaj düşünülür. Aynı anda mesaja uygun olan bir duygu (umut, öfke vb.) düşünmek telepatik etkiyi artıracaktır.

Telepatik mesajı gönderin.

Zihinde yalnızca gönderilecek mesaj olduğu sırada mesajın karanlığın içinde canlandırılan kişinin zihnine ulaştığı hayal edilir.

Telepati ile duygu gönderimi

Telepatinin daha etkili olması için yalnızca sözlü mesaj ile yetinmeyip duygular da gönderilmelidir. Bunu yapabilmek için duygunun kişiye ulaştığını düşünmek yeterlidir.

Başarılı bir duygu gönderimi için öncelikle telepatiyi yapan bireyin duyguyu hissetmesi ve ondan sonra göndermeye çalışması gerekir. Örneğin bir insanı mutlu etmek için mutluluk göndermek isteniyorsa, telepatik mesajı gönderme esnasında telepati yapacak kişi mutluluk duygusunu hisseder ve o sayede mesajı etkili bir şekilde gönderir.

Her insan istediği zaman istediği duyguyu yaşayabilecek düzeyde olmadığından dolayı bunu kestirme bir yol izleyerek gerçekleştirmek mümkündür.

Telepati yapan insanlar hangi duyguyu göndermek istiyorsa daha önce o duyguyu yaşadığı bir anısını hatırlamaya çalışmalıdır. O anı tekrar yaşıyormuş gibi gözlerinin önünde canlandırır, sesleri işitir, kendini kaptırarak geçmişi hatırlar ve o duyguyu iliklerine kadar hisseder. Duyguyu hissetmeyi başardıklarında ise telepatiyi uygulamaya başlarlar. Duygunun sözlü mesajların içine karıştığını ve kişiye ulaştığını düşünerek duygu gönderimini etkili bir şekilde gerçekleştirirler.

Telepati ile zihin okuma

Telepati ile zihin okumak mesaj göndermeye kıyasla daha kolay olmasına rağmen başarılı sonuç almak için odaklanma ve zihin boşaltma becerisinin üst düzeyde olması gerekir.

Zihin okumak için yapılacak tek şey zihni boşaltmak ve iletişimde olunan kişinin düşüncelerini duymak için beklemektir:

 • Sessiz bir ortama geçin.
 • Göz ve kulaklarınızı kapatın.
 • 5-10 dakika meditasyon yaparak aklınıza gelen düşünceleri azaltın.
 • Zihnini okumak istediğiniz kişiyi hayal edin ve o kişinin beyninin içine girip zihnine ulaştığınızı düşünün.
 • Zihninize gelen düşünceler üzerinde akıl yürütme yapmadan yalnızca dinleyin.

Zihin okuma ile yalnızca o an ki düşünceleri değil, zihnindeki herhangi bir kişiye yönelik veya olayla ilgili zaman fark etmeksizin herhangi bir bilgi de öğrenilebilir. Bunu yapabilmek için kişinin zihnine girildiği hayal edildikten sonra bir kez öğrenmek istenilen şey ile ilgili soru sorulması yeterlidir. Soru sorulduktan sonra beklemek, cevabı duymayı sağlayacaktır.

Resme bakarak telepati yapmak

Bazı insanlarda “Aphantasia” adı verilen zihin körlüğü bulunabilir. Bu hastalığa sahip olan kişiler zihinlerinde herhangi bir görüntü canlandıramaz, hayal edemezler. Bu hastalığa sahip olanlar veya etkili bir şekilde hayal etmekte zorlanan kişiler telepatiyi yapmak için fotoğraf veya resim kullanabilir.

Resme bakarak telepati yapmak için telepati uygulama adımlarında bazı değişiklikler yapılmalıdır:

 • Karanlık değil, loş bir ortam tercih edilmeli.
 • Gözler kapatılmadan yalnızca kulaklar kapatılmalı.
 • Fotoğraf/resimdeki kişinin gözlerinin içine bakılmalı.
 • Gönderilecek mesaj zihinden geçirilerek mesajın gönderildiği düşünülmelidir.

Geçmiş veya geleceğe telepati yapmak

Telepati zamanlanarak geçmişe veya geleceğe yönelik olarak gerçekleştirilebilir.

Geçmişe yapılacak telepatiler zamanın seyrini değiştirmeyip yalnızca bilinçdışı (bilinçaltı) üzerinde bir takım etkiler barındırır. Geçmişte travmatik bir olay yaşandıysa telepati sayesinde olayın psikolojik etkileri bertaraf edilebilir. Geçmiş zamana yönelik yapılan telepatiler hem mesaj göndermek hem de zihin okumak için kullanılabilir.

Geleceğe yapılacak telepatiler ise zamanı geldiğinde kişinin zihnine ulaşacak şekilde programlanır. Bu tarz bir telepati ile mesaj gönderilebilir ama gelecek henüz yaşanmadığı için zihin okuma gerçekleştirilemez.

Geçmiş veya geleceğe telepati yapmak için telepati adımlarında şu düzenlemeler yapılmalıdır:

 • Telepatiye maruz kalacak kişi mesajın ulaşılması istendiği zamana göre hayal edilmelidir (bulunduğu ortam ve fiziksel görünüşü geçmiş veya gelecekteki durumu tahmin edilerek canlandırılır).
 • Gönderilecek mesajın hangi tarihte veya hangi olay gerçekleştiğinde ulaştırılacağı zihinden geçirilmelidir.

Eğer geçmiş zamana yönelik zihin okuma gerçekleştirilecek ise sadece ilk madde uygulanmalıdır.

Telepati ile rüyaya girmek

Telepati ile bir insanın rüyasına girilerek ona istenilen rüyayı gördürülebilir. Bunu yapabilmek için rüyasına girmek istenilen kişinin uyuduğu bir zaman da telepati yapılmalıdır. Eğer kişi uyumuyorsa ilk önce uyuması için telepati yapılabilir veya önceki başlıkta anlatıldığı şekilde telepatik mesajların o uyuduğu sırada ulaşması için geleceğe yönelik zamanlama yapılabilir.

Telepati sürecinde düzenlemeler gerçekleştirilerek telepati ile rüyaya girme çalışması yapılabilir:

 • Telepati yapılacak kişi uyurken hayal edilir (uyuduğu yatak ve giydiği kıyafetler gibi o ortam hakkında bilgi sahibi olanlar onları da hayal etmelidir).
 • Söz veya görüntü içeren telepatik mesajların kişinin zihninin içinde istendiği şekilde oluştuğu ve kişinin bu rüyayı gördüğü düşünülür.
 • Rüya bittikten sonra uyanması gerektiğini belirten telepatik mesajlar iletilir ve kişinin uyandığı hayal edilir.

Rüyalar çoğunlukla REM (Rapid Eye Movement) evresinde görülür ve o evrede uyanılmadığında rüyalar hatırlanmaz. Bu sebeple çalışmanın sonunda telepati yapılan kişi uyandırılmalıdır aksi takdirde gördüğü rüyayı hatırlamayacaktır.

Telepati ile bir insanı uyutmak

Telepati ile rüyaya girme çalışmasını yapmadan önce veya farklı amaçlarla bir insanı uyutmak için telepati yapılabilir. Bunu gerçekleştirmek için telepati süreci şu şekilde düzenlenmelidir:

 • Uyutulmak istenen kişi uyanık olarak hayal edilir.
 • “Uykun var, göz kapakların ağırlaşıyor, uykuya dayanamıyorsun, hemen uyumak istiyorsun” şeklindeki telkinlere sahip telepatik mesajlar iletilir.
 • Telkinler iletildiği esnada gönderilen mesajlara uygun bir şekilde kişinin yavaşça gözlerinin kapandığı, esnediği, uzanıp uyuduğu canlandırılır.

Her telepatik çalışma gibi, uyutmak için yapılan telepatinin etkisini artırmak için de duygu gönderiminden yararlanılabilir. Geçmişte yaşanan çok uykulu bir an hatırlanarak o uyku tekrar hissedilmelidir. Devamında ise uykunun ağırlığının uyutmak istenen kişiye ulaştığı düşünülür.

Telepati ile mesaj attırmak

Telepati ile mesaj attırmak isteniyorsa öncelikle şu sorular cevaplanmalıdır: kime mesaj attırmak isteniyor, ilişki ve duygu durumu nedir, mesaj atmaya nasıl ikna olur?

Telepatiye yeni başlayan kişiler isteklerini insanlara zorla yaptıracak güce sahip olmadıkları için stratejik davranarak ikna etme üzerine yoğunlaşmalıdır. Günlük hayatta insanların konuşarak birbirlerini ikna ettikleri gibi, telepati yapacak kişi de göndereceği telepatik mesajlar ile ikna etmelidir.

Telepati ile mesaj atmasını sağlamak için telepati nasıl yapılır başlığında bulunan adımlar hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanmalıdır. Yalnızca son aşamada gönderilecek telepatik mesaj doğru bir şekilde oluşturulmalı ve gönderilmelidir.

Örnek olması adına, aralarında büyük bir kırgınlık bulunan kişilerin telepati ile eski sevgiliye mesaj attırmak için uygulayabilecekleri duygu yüklü ve ikna edici telepatik mesajı oluşturalım:

Yunus.. bana karşı sinirli olduğunu biliyorum ama beni üzmek istemediğini de biliyorum. Birbirimizi çok yanlış anlasak da konuşarak her şeyi çözebiliriz. Aşkımızı hatırla ve bana mesaj at.

Telepat, yukarıda verilen örneği içinde bulunduğu duruma uyarlayarak düzenlemeli ve mesajla birlikte konuya uygun olacak şekilde sevgi veya öfke gibi duyguları da beraberinde göndermelidir.

Telepati ile aşık etmek

Telepati ile aşık etmek için kendini öven sözler, en güzel halin görüntüsü ve aşk duygusu telepatik mesaj olarak göndermelidir. Bu ise her gün düzenli olarak uygulanması gereken bir çalışmadır. Bunun sebebi aşık olmanın devamlılık isteyen bir süreç olmasıdır.

İnsanlar düzenli ve sık bir şekilde gördüğü, konuştuğu ve düşündüğü kişiye aşık olurlar. Sürekli bir kişiyi düşünmek ve hayal etmek zamanla o kişiye aşık olunmasına sebep olur. Telepati ile kendisine aşık ettirmeye çalışan kişiler her gün en az 3-5 defa sevdikleri kişiye kendisini düşündürtebilirse aşık etme çalışması başarılı olacaktır.

Klasik telepati yöntemi uygulanırken söylenecek sözler kişinin kendi düşüncesiymiş gibi iletilmelidir.

Telepati ile aşık etmek için kullanılabilecek örnek mesaj:

Yunus diğerlerinden farklı, çok zeki birisi. Yakışıklı ve komik.. tüm vaktimi onunla geçirmek istiyorum. Biliyorum ki onunla birlikte olursam çok mutlu olurum. Sanırım bana aşık ve bende ona aşık olmaya başlıyorum.

Telepati ile eski sevgiliyi geri döndürmek

Telepati ile eski sevgiliyi geri döndürmek olayın analizinden sonra yapılması gereken bir aktivitedir. Telepatik mesajların uygun şekilde seçilebilmesi için ilişkinin bitme sebebi, ilişkinin önündeki engeller, eski sevgilinin kaygıları ve düşünceleri net olarak bilinmelidir.

Örnek olarak telepati yapacak kişinin suçlu olduğu düşünülerek veriler şu şekilde oluşturulsun:

 • İlişkinin bitme sebebi: Aldatmak
 • İlişkinin önündeki engeller: Uçkuruna düşkün olması
 • Eski sevgilinin kaygıları: Tekrar aldatılmak
 • Eski sevgilinin düşünceleri: Bir kez aldatan tekrar aldatır, güvenimi suistimal etti artık kimseye güvenmeyeceğim, …. yüzünü bile görmek istemiyorum.

Yukarıdaki örnek baz alınarak içinde bulunulan duruma uygun olarak durum tespiti yapabilir. Devamında ise ikna etmeye yönelik uygun sözcükler seçilerek karşı tarafın düşüncesiymiş gibi telepatik mesaj içeriği oluşturulur:

Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatayı tekrarlamamak ve sevdiğinin değerini bilmektir. Biz insanız, yanlış yaparak doğruyu öğreniriz. Ateşte elini yakan bunu tekrarlamaz. Yunus aldatmanın acı verici olduğunu öğrendi, tekrarını bile düşünmeyecektir. Üstelik beni gerçekten sevdiğini biliyorum çünkü bende onu seviyorum. Ona bir şans daha vermeli ve ait olduğum kalbe geri dönmeliyim.

Oluşturulan mesaj bir kağıda yazılır ve ezberlenir. Telepati uygulanırken pişmanlık duygusu ile beraber ezberlenen mesaj gönderilir.

Telepati ile hayvanlarla iletişim kurmak

Telepati ile hayvanlarla iletişim kurmak için görüntü ve duygu ağırlıklı telepatik mesajlar gönderilmelidir.

Hayvanlar düşünebilen varlıklar olsa da eğitilmediği takdirde insanların dilini anlamayacaktır. Telepati yaparken söylenen sözcükler hiçbir işe yaramayacağı için sözlü mesaj kullanmanın bir anlamı yoktur.

Örneğin yaralı veya korkmuş bir hayvanı sakinleştirmek için uygulanabilecek telepati çalışması:

 • Geçmişte yoğun olarak güven duygusunun yaşandığı bir anıyı hatırlayarak güven duygusunu tekrar hissedin (çocukken kaybolduktan sonra ailenizi bulduğunuz bir an olabilir).
 • Gözlerinizi kapatıp hayvanı hayal edin.
 • Hissettiğiniz güvenin yeşil duman şeklinden sizden ayrılıp hayvanın etrafını sardığını ve bedenine girdiğini düşünün.
 • Hayvanın zihnine girdiğinizi hayal edin ve orada ailesi/arkadaşlarıyla oyun oynadığını veya size sarıldığının görüntüsünü oluşturun.

Telepati teknikleri

Telepati yapmak için nasıl bir yol izleyeceğini gösteren kılavuzlara telepati teknikleri denir. Odaklanma, hayal etme, mesajın gönderim ve etki ediş şekli gibi farklılar içerebilir.

Her telepat kendi zevkine göre bir veya sıkılmamak için birden fazla telepati tekniği oluşturarak onları uygulayabilir. Telepati tekniği oluşturmak için verilen dört farklı teknik incelenebilir.

Yaygın olarak her durum için kullanılabilecek en temel telepati tekniği:

 • İki kaşın ortasından ışık çıktığı hayal edilir.
 • Işığın telepati yapılacak kişinin iki kaşının ortasından bedenine girdiği ve zihnine ulaştığı düşünülür.
 • Telepatik mesajlar herhangi bir şekle sahip olarak hayal edilir (örn. duman).
 • Mesajların ışığın içinden geçerek hayal edilen kişinin zihnine girdiği düşünülür.

Rüyaya girmek için kullanılabilecek telepati tekniği:

 • Telepati yapılacak kişinin zihnine girildiği hayal edilir.
 • Zihnin karanlığı içinde, üzerinde rüya yazan bir kapı olduğu düşünülür.
 • Kapıdan içeri girilerek gösterilecek rüya canlandırılır.

Zihin okuma için kullanılabilecek telepati tekniği:

 • Telepati yapılacak kişinin zihnine girildiği hayal edilir.
 • Her olay ve kişinin adı yazılı olan kitapların bulunduğu bir kütüphane hayal edilir.
 • Kişinin hangi olay veya insana yönelik düşüncesi öğrenmek isteniyorsa o kitap alınır.
 • Cevabı merak edilen soru sorularak kitap açılır.
 • Bir kaç saniye sonra kitabın içinde yazılar veya telepatın zihninde düşünceler belirlemeye başlar.

Yunus Yeşil’in telepati tekniği:

 • Telepati yapılacak kişinin zihnine girildiği hayal edilir.
 • Karanlığın içinde bir sahne ve mikrofon olduğu imgelenir.
 • Sahnenin altında iletişime geçilen kişinin beyni olduğu ve mikrofon kablosunun yüzlerce parçaya bölünerek beynin her bölgesine bağlandığı düşünülür.
 • Telepati yapılan kişinin mikrofona söylenen her şeyi koşulsuz şartsız yerine getireceği bilinerek telepatik mesajlar mikrofona söylenir.

Telepati yapılması nasıl engellenir?

Telepati yapılmasını engellemek mümkün değildir. Her insan istemeden bile olsa telepati yapabilir lakin telepati yapılması iletişim kurulacağı anlamına gelmemektir.

Bir insanın konuşması işitmek istenmiyorsa yapılacak şey kulakları kapatmaktır. Kişinin konuşma özelliği devam eder ama konuşması duyulmadığı için iletişim kurulmamış olur. Telepati iletişim yöntemi olduğundan dolayı aynı şey geçerlidir çünkü iletişimi gerçekleştiren şey telepatın mesajı göndermesi değil hedef kişinin o mesajı almasıdır.

“Rahatsız etmeyin” moduna geçmek gönderilen mesajların filtreye takılıp ulaşılmasını engeller. Bazı kişiler diğer insanların düşüncelerine değer vermez, kimseye soru sormayıp onların söylediklerine göre yaşamaz. İşte onlar iksir kazanına düşen oburiks gibidirler, telepatik mesajlardan etkilenmezler.

Telepatiden korunmak için insanların düşüncelerine daha az değer vermek çoğu zaman yeterlidir. Telepati yapıldığından emin olunduysa ekstra yöntem olarak hızlı bir şekilde birbirinden alakasız şeyler düşünmek gelen telepatik mesajların etkisini minimuma indirecektir.

Telepati nasıl geliştirilir?

Telepati gücünü geliştirmek 3 farklı aşamadan oluşur: imajinasyon, odaklanma ve pratik.

İmajinasyon (hayal gücü); görme, işitme, dokunma, koku ve tat alma duyularının hayal aleminde geliştirilmesidir. Örneğin görme duyusu için o an görülmeyen şey gerçekten görülüyormuş gibi hayal edilmelidir. Yalnızca görme değil, diğer 4 duyu gerçekten yaşanıyormuş gibi hissedilmelidir. Düzenli olarak çalışma yapmak imajinasyon yeteneğini geliştirecektir.

Odaklanma, meşgul olunan iş dışında akla hiçbir şey gelmemesidir. Güçlü telepatiler yapabilmek için odaklanmanın gelişmiş olması gerekir. Meditasyon yapmak veya her gün belirli bir süre sabit bir noktaya bakmak odaklanma beceresini geliştirir.

Pratik ise telepati geliştirme aşamasının en kritik halkasıdır. Bir beceriyi öğrenebilmenin tek yolu düzenli olarak tekrar etmektir. Her gün telepati pratiği yapmak zaman içinde usta bir telepat olmanın kapısını aralayacaktır. Çevrede görülen insanlara önemli-önemsiz her konuda telepati denemesi yapmak gelişimi hızlandıracaktır.

Sıkça sorulan sorular

Telepati hakkında sıkça sorulan sorular toplanarak en çok merak edilenler yanıtlanmıştır. Burada yer almayan bir soruya sahip olanlar yorum bırakarak cevabı öğrenebilir.

Birinin bana telepati yaptığını nasıl anlarım?

Telepati yapıldığını anlamak için bedenin ve zihinde oluşan düşüncelerin farkında olunmalıdır. Telepatiye maruz kalan insanların yaşadığı bazı deneyimler:

– Engellenemeyen art arda gelen düşünceler,
– Ani duygu değişimi,
– “Ben bunu nasıl yaptım” denilen bilinçsiz davranışlar,
– Sağlık sorunu dışında oluşan baş ağrısıdır.

Farkında olmadan telepati yapılabilir mi?

Farkında olmadan telepati yapılabilir. Her an herkes herkese farkında olmadan telepati yapmaya çalışmaktadır. Bu bilinçsiz denemeler yanlış uygulandığı için çoğu zaman telepati tek taraflı olarak kalır ve iletişime dönüşmez.

Bu durum kulaklıkla son ses müzik dinleyen bir insanla konuşmaya çalışmak gibidir, duymadığı için iletişim gerçekleşmeyecektir. Farkında olmadan yapılan telepatiler bu örnekteki gibi yanlış bir yönteme sahip olduğundan dolayı çoğu zaman sonuçsuz kalmaktadır.

Telepatinin başarılı olduğunu nasıl anlarım?

Telepati yaparken normal zamana kıyasla herhangi bir farklılık hissediliyorsa telepati yapılmış demektir.

Telepati bir iletişim yöntemidir. İletişim kurulması iletilen şeylerin yapılacağı anlamına gelmez, telepati yapılan kişi buna özgür iradesi ile karar vermektedir.

Telepatiyi herkes yapabilir mi?

Herkes telepati yapabilir, bu konuda herhangi bir sınırlama veya ayrım yoktur.

Telepati kimler arasında gerçekleştirilir?

Telepati yalnızca insanlarla sınırlı değildir, tüm canlılar arasında gerçekleşen bir iletişim tekniğidir.

Telepati ne zaman ve hangi saatlerde yapılmalıdır?

Telepatinin hangi zamanda uygulanacağı telepatinin amacına göre değişiklik gösterebilir. Telepati ile rüyaya girilmek isteniyorsa, telepati yapılacak kişinin uyuduğu bir zaman tercih edilmelidir. Diğer durumlar için kişinin uyumadığı bir zaman diliminde telepati yapılmalıdır.

Genel olarak telepati yapmanın özel bir saati yoktur. Tercih edilen saat telepatiyi doğrudan etkilemese de zihin daha berrak olacağından dolayı uyandıktan sonra yapılan telepatik çalışmalar daha verimli geçmektedir.

Telepati ne kadar sürede gerçekleşir?

Telepatik mesajların gönderilmesi veya alınması (zihin okuma) anlık olarak gerçekleşir. Telepati yapılan kişinin mesajlara tepki verme süresi ise bir kaç dakika sürebilir.

Telepati yaparken baş ağrısı neden olur?

Daha önce bilinçli ve aktif olarak kullanılmayan beceriyi kullanmaya çalışmak ilişkili olduğu organda ağrıya sebep olacaktır. Telepati yaparken baş ağrısı oluşması, telepatinin yapılabildiğini gösterir.

Bazen de odaklanmaya çalışırken farkında olmadan bedeni kasmak baş ağrısına neden olabilir.

Her iki şekilde de telepati çalışması bittikten sonra ağrının durması gerekir. 15 dakika ve daha uzun süren ağrılar oluşuyorsa sebebi telepati değildir, doktor kontrolü gerekir.

Telepati yaparken müzik dinlenir mi?

İmajinasyon ve odaklanmayı engellemediği takdirde telepati yaparken müzik dinlenebilir.

Telepati ritüel midir?

Ritüel düzenli olarak yapılan aktivitelere verilen bir isimdir. Telepati belirli bir düzen içinde tekrar ediliyorsa ritüele dönüşür aksi halde ritüel sınıflandırmasına girmemektedir.

Sürekli birini düşünmek telepati yapıldığını mı gösterir?

Evet ve hayır.

Bir insanı sürekli düşünmek kesin olarak telepati yapıldığının göstergesi değildir. Farkında olunmasa bile belirli kişiyi düşünmeye sebep olacak tetikleyicilere maruz kalınmış olabilir.

Buna karşın, telepati ile aşık etme başlığında bahsedildiği üzere sürekli birini düşünmenin sebebi telepati yapılması olabilir.

İkilemde kalmamak ve şüpheyi gidermek adına telepatiden korunma çalışması yaparak gelen düşünceleri gözlemlemek net bir cevaba ulaşılmasını sağlayacaktır.

Rüyada sürekli aynı kişiyi görmek telepati ile mi ilgilidir?

Telepati ile rüyaya girme çalışmasına maruz kalınmış olabileceği gibi bilinçdışı ile ilgili de olabilir. Net bir cevaba ulaşmak için telepatiden korunma yöntemi uygulanarak test yapılmalıdır.

Telepatik rüyalar ne anlama gelir?

Telepatik rüyalar, uyku anında telepatik mesajlara maruz kalmak veya uyurken telepatik mesaj gönderme sonucunda görülen rüyalardır.

Telepatik rüyalar yorumlama yapılacak kadar karmaşık bir niyete sahip değildir. Görülen rüyadaki mesaj olduğu gibi gerçekleşir veya gerçekleşmesi istenmektedir. Özel bir anlamı yoktur.

Bu yazıyı oylamak için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yunus Yeşil

Tutturu.. Benim! Evet, örgüt adamlarını göndermiş. Planlarını bozmak için çalışıyorum.. hmm.. tamam öyle yapacağım!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu