Parapsikoloji

Astral seyahat nedir ve nasıl yapılır? (Detaylı Rehber)

Astral seyahat, ruhun fiziksel bedenden ayrılarak fizik ötesine yolculuk etmesidir. Maddesel dünyadan ayrılıp astral düzleme geçiş yapan kişiler fiziksel etkilerden arınarak ruhsal alemi keşfe çıkmaktadır.

Beden dışı deneyim olarak da bilinen astral seyahat terimi, 19. yüzyıl Teozofistleri tarafından ortaya atılmıştır. Kökleri ise Antik Mısır’ın meşhur Ölüler Kitabı ve Hint-Avrupa kültürünü etkileyerek Batı Ezoterizm’i ve Okültizm’ini yaratan Hinduizm ve Budizm öğretilerine dayanmaktadır.

Astral seyahat için kullanılan terim ve uygulamalar çeşitli din, öğreti veya düşünceye göre bir takım farklılıklar içerse de ortak nokta hepsinde aynıdır: ruhun bedenden ayrılarak bilinmeyene doğru yol alması:

Astral seyahat nedir?

Astral projeksiyon, yıldızları işaret eden “astral” ve yansıtma anlamına gelen “projeksiyon” sözcüklerinden oluşturulmuştur. En meşhur teknik ruhun tavanda yansıdığını hayal etmek olduğu için aktivitenin tamamına “astral projeksiyon” adı verilmiştir. Bu anlamın bilinmediği kültürler ise “astral seyahat” terimini kullanmaktadır.

Astral seyahat yapanlar astral düzleme geçerek seyahat edebilir ve istedikleri kişilerin yanına gidebilirler. Soyutlaştıklarından dolayı yolculuk sırasında nesneler ile temasta bulunamaz ve hayalet gibi maddelerin içinden geçerler.

Astral seyahat türleri

Klasik astral seyahat, bedenin uyku durumunda olduğu ve astral bedenin seyahat ettiğini anlatır. Ruhun özellikleri ve kadim sırlar incelendiğinde bunun yalnızca ilk aşama olduğu söylenebilir.

 • Yarı bilinçli astral seyahat: Bilinen astral seyahattir. Rahat pozisyonda uzanıldıktan sonra beden uykuya yakın bir duruma getirilerek astral düzleme geçiş yapılır. Odaklanılan tek şey seyahattir.
 • Tam bilinçli astral seyahat: Uzanmaya ve uyku durumuna geçiş yapmaya gerek kalmadan yapılan seyahattir. Sandalyede oturarak veya günlük işlerle ilgilenirken ruh kısmen ayrılma gerçekleştirerek astral düzlemde yol alır.
 • Madde bedenli astral seyahat: Dinsel mitlerde anlatılan bedensel seyahattir. Yalnızca ruh serbest bırakılmaz, sahip olunan beden istenilen mekana ulaştırılarak ışınlanma gerçekleştirilir.

Astral beden nedir?

İnsanın yalnızca fiziksel bedenden oluşmadığını, ona hayat veren bir ruha sahip olduğuna yönelik inanışlar bulunmaktadır. Her inanç belirli ortak kalıplara sahip olsa da bazı konularda farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin ruh her din ve öğretide vardır ama ya ismi farklıdır ya da çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Astral beden de ruhu bölümlere ayırtmaktan başka bir şey değildir.

Astral beden, özellikle Platon ve Proklos gibi filozoflara ve antik öğretilere dayanan, sonradan oluşturulmuş bir ruh tanımlamasıdır. Ruhu bölümlere ayrılmasında farklılıklar olduğu gibi astral bedenin sahip olduğu özelliklerin anlatımı da birbirinden farklıdır.

Ortak bir çıkarım yapılacak olursa; çakraların bulunduğu, duygu ve hislerin asıl kaynağı, kendine özgü görme ve algılara sahip bir yapı olduğu söylenebilir.

Gümüş kordon nedir?:

Astral bedeni fiziksel bedene bağlayan ve ölmeden kopması mümkün olmayan metapsişik bir bağdır. Astral bedenin çıkış yeri olan göbek deliğinde yer alır.

Astral düzlem nedir?

Maddesel dünyayı da içinde barındıran ruhsal boyuta verilen isimlerden birisidir. Fiziksel bedeni olmayan ruhani ve enerjisel varlıkların dünyasıdır. Keltler’in Nemeton dedikleri kutsal korulukların gerçek güçlerinin bulunduğu yerdir. Astral düzlem, Platon’un her şeyin aslının orada bulunduğunu iddia ettiği “idealar dünyası” olarak da düşünülebilir.

Astral seyahat yapan kişiler eş zamanlı olarak hem bu dünyayı hem de bu dünyayı çepeçevre kuşatan astral düzlemi algılamaya başlarlar. Dünyada varlığı sürdüren her canlı, mekan ve olaya erişim sağlamanın yanı sıra ruhsal aleme ait olan her şeye deneyimleri ölçüsünde vakıf olurlar.

Astral seyahat nasıl gerçekleşir?

Din ve öğretiler, ruhun fizik kurallarına bağımlı olmayan bir yapısı bulunduğundan bahseder. Ruh materyalist dünyaya ait olmadığı gibi mevcut yasalar da onu etkilemez. Ana vatanı gökyüzüdür ve göktekiler, insanların doğaüstü diyebileceği özelliklerle donatılmıştır.

Aşırı hızlı hareket etmek, aynı anda birden fazla yerde bulunmak, bedene bağımlı olmadan özgürce dolaşabilmek ruhun bilinen bazı özellikleridir. Astral seyahat esnasında bunların tamamı kullanılır. Genellikle “ruh bedenden ayrılır” derken anlaşılmayı kolaylaştırmak istenir. Ruh hakkında şu söylenir: “ne bedenle bitişiktir ne de ayrıdır, ne bedenin içindedir ne de dışındadır.”

Ruhun bedenden ayrılabileceği veya iletişim kurmaya devam edeceği iki nokta bulunduğundan bahsedilir. Bunlar göbek deliği ve kafatasının üzeridir. Batı’da göbek deliği ön plandayken, doğu kültürü kafatasına yatkınlık gösterir.

Daha önce ruhu ile etkileşime girmemiş olan insanlar onu ellerini kullandıkları gibi rahat kullanamayacaklardır. Elimizi kullanmak için imajine etmiyoruz, düşünmüyoruz. Bardağı almak istersek, sadece alırız. Ruhu aynı ustalıkta kullanmayı öğrenene kadar yapılması gereken şey imajine etmek, odaklanmak ve düşünmektir.

Ruhsal, zihinsel ve bedensel hazırlıklar tamamlandıktan sonra astral seyahat teknikleri uygulanarak astral düzleme geçiş yapılabilir. Ruh, kısmen bedenden ayrılır ve gümüş kordon sayesinde beden ile olan bağını sürdürerek yolculuk eder.

Astral seyahat ile neler yapılabilir?

Astral düzlemde iken fiziksel etkilerde bulunmak ya da söylenenleri insanlara duyurmak mümkün değildir. Bunlar dışında hiçbir engelle karşılaşılmadan istekler yerine getirilebilir.

Astral seyahat ile yapılabilecekler:

 • Seyahat etmek: Yolculuk ışık hızından daha hızlı gerçekleşir. Bir mekana veya bir insanın yanına gitmek isteniyorsa yalnızca istemek ve hayal etmek yeterlidir.
 • Telepati yapmak: Telepati ruhlar arasında gerçekleşen psişik bir iletişim yöntemi olduğundan dolayı maddesel algıya gerek kalmadan kullanılabilir. Üstelik fiziksel beden arka plana atılıp tamamen ruha odaklanılmış bir halde iletişim kurmaya çalışmak telepatinin etkisini artıracaktır. İletişim kurulacak kişinin yanına gidilerek onun ruhuyla temas edilirse söylenenler ona ulaşacaktır.
 • Define bulmak: Nesnelerin içinden geçmek işleri kolaylaştıracaktır. Mabetlerin, kutsal mekanların, köhne evlerin, deniz ve okyanusların ya da dağların içine bakılabilir.
 • Rüyaya girmek: Astral seyahat telepati ile birleştirilerek insanlar hatta hayvanların rüyasına girilebilir.

Astral seyahat belirtileri nelerdir?

Astral seyahate çıkıldığını veya doğru yolda olunduğunu gösteren ortak belirtiler bulunmaktadır. Bunlar;

 • Karıncalanma
 • Uyuşukluk
 • Baş ağrısı
 • Ruhun çekildiğini hissetmektir.

Titreme ve kalp çarpıntısı çıkış belirtisi değil, heyecan veya korkunun bir sonucudur.

Astral seyahat zararlı mı, tehlikeli mi?

Astral seyahat anlatımlarında sıklıkla ölmek, geri dönememek, ruhsal varlıkların saldırıları veya bedene farklı bir ruhun girebileceğinden bahsedilir. Seyahati korkutucu gösteren ve heyecanlandıran sebepler de bu tarz efsanelere dayanır.

Kaynaklar tarandığında görülecektir ki bu iddialar bilgelerin sözleri değil, konu hakkında bilgisi olmayan halkın dedikodularından ibarettir. Bunun sebebi uzun bir süre geçerli olan hatta hala devam eden ezoterizm kültüründen kaynaklanmaktadır.

Sırların ehil olmayan kişilerle paylaşılmasını yasaklayan ezoterizm, elinde yeterli veri bulunmayan sıradan halkı tahminlerde bulunmaya itmiştir. 2+2’nin 4 olduğunu bilmeyen kişiler doğal olarak teoriler üretmeye çalışır çünkü beyin bilinmezliği asla sevmez.

Cevap: Astral seyahat yapmak zararlı değildir ancak sırf astral seyahat yapabilmek için yaşam tarzında kökten değişiklere gitmek beklenmedik sorunlara yol açabilir. Astral seyahati hobi olarak düşünmek ve yeteri kadar vakit ayırmak doğru tercih olacaktır.

Astral seyahat yapabilecek kadar ruhunu geliştirmiş kişiler diğer varlıklardan zarar göremez. Doktor Strange ile sıradan bir insanın kapışması gibidir bu.

Astral seyahatten geri dönememek diye bir şey yoktur. Gümüş kordon kişi hayatta olduğu müddetçe bedenine olan bağlılığını sürdürür.

Astral seyahat yapmak kimseyi öldürmez. Ama aşırı heyecan veya korku gibi nabzı yükseltici durumların tehlikeli görüldüğü kalp hastaları veya diğerleri astral seyahat yapmaktan kaçınmalıdır. Aslında bu deneyim onlar için de zararlı değildir, zararlı olan şey bu deneyimin için aşırı heyecan duymalarıdır.

Herhangi bir insanın ruhu veya diğer varlıklar bedeninize girip onun kontrolünü eline alamaz. Astral seyahate çıkılmış olması bedenin tamamen terk edildiği anlamına gelmemektir. Koltukta oturan birisi varsa, koltuğa oturamazsınız, koltuktaki kişinin kucağına oturursunuz.

Astral seyahat nasıl yapılır?

Astral seyahat yapmak isteyen kişiler yalnızca uygulayacakları tekniğe odaklanmamalıdır. Teknik denilen şey son vuruştur. Son vuruş için gereken şartlar karşılanmadıysa galibiyet hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.

Birçok astral seyahat tekniği vardır ama astral seyahat yapmayı sağlayan şey teknik değildir. Bilgisayarı kapatmak için “başlat>bilgisayarı kapat” yolunu da izleyebilir ya da fiziksel tuşa basılı tutarak kapatabilirsiniz. Teknik budur. Tekniği uygulamak için ise iyi çalışan bir bilgisayar gerekir.

Her insanın ruhu var. O halde yapılması gereken şey ruhu ve diğer yardımcı etkenleri astral seyahate hazırlamaktır. Bu doğrultuda adım adım astral seyahat nasıl yapılır:

Zihinsel hazırlığınızı tamamlayın.

1- Neden astral seyahat yapılmak isteniyor, bunun için gereken motivasyon nedir?
2- Astral düzleme ulaşıldığında nereye gidilecek ve neler yapılacak?
3- Korku veya heyecan var mı?

Bu sorulara net cevaplar verilmelidir. Çünkü:

1- Ermiş denilebilecek düzeyde ruhsal bir gelişmişliğe sahip olamayanlar astral seyahati tek bir deneme ile başaramazlar. Haftalar, aylar veya hiçbir zaman başarılamayacağı bilinmesine rağmen her gün astral seyahat denemesi yapılması gerekir. Güçlü bir motivasyon ve saygın bir amaç bulunmuyorsa istikrarlı olunmayacak ve birkaç denemeden sonra çalışmalar bırakılacaktır.

2- Kafa karışıklığı iyi değildir, astral düzleme geçilse bile hızla geri dönülmesine sebep olacaktır. hemen geri dönmenize sebep olur. Çalışmalara başlamadan önce kağıt ve kalem alınarak nereye gidileceği ve nelerin yapılacağı ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Yapılan alıştırma düşünceleri netleştirecektir. Zihni berraklaştırmak ise astral seyahat yapma sürecini kısaltacaktır.

3- Birçok insan korktuğu veya heyecanlandığı için astral seyahat yapamamaktadır. Nabzın yükselişi ruhun bedenden ayrılmasını engeller. Çıkış yapılsa bile korku ve heyecanın devam etmesi ruhun otomatik olarak bedene geri dönmesi ile sonuçlanacaktır. Bu duygular tehlikenin habercisidir ve ortadan kaldırılmalıdır. Astral seyahati sıradan bir olay olarak görmek ve bahsedilen tehlikelerin hurafe olduğunu bilmek duyguları kontrol etmeyi sağlayacaktır. Çünkü duyguları oluşturan şey düşüncelerdir.

Bedensel hazırlığınızı tamamlayın.

Astral seyahat yapmak için soyunmak, yengeç gibi uzanmak gerekmez. Gereken tek şey bedeni rahatlatmak ve kasları gevşetmektir:

– Duş almak,
– Rahat kıyafetler giymek,
– Hava soğuksa bedenin üzerini örtmek,
– En rahat hissedilen pozisyonda uzanmak yeterlidir.

Sanılanın aksine sırt üstü uzanmak şart değildir. İsteniyorsa amuda bile kalkılabilir, önemli olan rahat hissetmektir.

Ruhsal hazırlığınızı tamamlayın.

Din veya genel olarak kişinin inancına göre ruhunu geliştirebileceği bir çok çalışma mevcuttur. Bunların hiçbiri uygulanmazsa astral seyahat yapılamayacaktır. Ruhsal olgunluğa erişmek astral seyahatin anahtarıdır. Aslında astral seyahat teknikleri işin eğlencesidir. Astral seyahat yapabilecek ruhsal güce ulaşan kişiler sadece isteyerek bile astral düzleme geçiş yapabilirler. O noktaya ulaşmayan kişiler mucizeye ihtiyaç duyacaktır. Kendini gerçekleştirmek isteyen kişiler ise verilen tavsiyeleri uygulayarak hızlı bir ilerleme katedebilir:

1- Yalnız kalarak iç dünyaya yönelmek,
2- Karanlık veya sadece mum ışığının oluşturduğu loş ortamlarda uzun zaman geçirmek,
3- Hareketsiz kalarak hayvani içgüdülerden uzaklaşmak ve bitki gibi davranarak çevrede olup biten her şeye kayıtsız kalmak (bedene sinek konduğunda onu kaçırmayacak ve bedenin herhangi bir yeri kaşındığında onu kaşımayacak olgunluğa ulaşmak),
4- Daha az yemek yiyerek mideyi rahatlatmak,
5- Hayvansal gıdalar tüketmeyerek öldürme arzusundan uzaklaşmak,
6- Paketlenmiş gıdalar tüketmeyerek beden sağlığını korumak,
7- Az uyuyarak zihninizi dinç tutmak,
8- Az konuşarak ruhu dünyanın gereksiz olaylarından arındırmak,
9- Tüm odağı nefese yoğunlaştırarak zihni berraklaştırmak (meditasyon),
10- Dinin tavsiye ettiği uygulama ve ibadetler yapılmalıdır.

Astral seyahat tekniğini uygulayın.

1- Kimsenin rahatsız etmeyeceği bir mekana gidin.
2- Rahat hissedeceğiniz pozisyonda uzanın.
3- Gözlerinizi kapatın.
4- Uyku ve uyanıklık arasına geçinceye dek meditasyon yapın.
5- Astral seyahat tekniğini uygulayın.

Hangi teknik daha zevkliyse o uygulanabilir:

– Yansımanızı tavanda hayal edin ve oraya yükselerek yatakta uzanan bedeninize bakın.
– Tavana bağlı bir ip olduğunu ve o ipe tutunarak ruhunuzun bedeninizden ayrıldığını hayal edin.
– Kaydıraktan aşağıya kayıyormuş gibi hissedip ruhunuzun ayaklarınızdan çıktığını hayal edin.
– Ayaklarınızla kafanızın yer değiştirdiğini düşünüp ruhunuzun dönerek bedeninizden çıktığını hayal edin.

Astral seyahat ile rüyaya girmek

Astral seyahat rüyaya girme özelliğine sahip değildir ancak telepatik iletişimi kolaylaştıran harika bir araçtır. Astral düzlemde yalnızca ruha odaklanıldığı için ruh daha güçlü olur ve bu da telepatinin gücünü artırır. Çalışmanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi tek bir koşula bağlıdır: rüyasına girilecek kişinin uyuyor olması gerekir.

Astral seyahat ile rüyaya girme çalışması:

 • Astral seyahat yaparak astral düzleme ulaşın.
 • Rüyasına girmek istediğiniz kişiyi hayal ederek onun yanına gidin.
 • Bedenine yaklaşarak ruhsal elinizi onun kafatasının içine sokun (Astral düzlemde birbirleri ile temas edebilecek tek şey ruhlardır. Onun ruhu ile metafizik irtibata girmek telepatiyi gerçekleştirecektir).
 • Zihninin içine girdiğinizi düşünün.
 • Gördürmek istediğiniz rüyayı hayal edin.

Telepati ile rüyaya girme hakkında daha fazla bilgi: https://www.yunusyesil.com.tr/telepati/

Astral seyahat ile aşık etmek

Rüyaya girme başlığında bahsedilenler aşık etmek veya diğer telepatik mesajlar için de geçerlidir. İletişim kurulacak kişinin yanına gidilerek ruhsal temas gerçekleştirilir, zihnine girildiği hayal edilir ve gönderilmek istenen mesaj düşünülür.

Aşk tek bir mesaj ile çözülemeyecek uzun bir süreçtir. Düzenli çalışmalar yapılması gerekir.

Astral seyahat teknikleri

Her insanın aynı olmaması başarı getirecek tekniğin farklılıklar içermesine de neden olur. Birbirinden farklı gibi görünen ama temelde aynı 3 teknik bulunmaktadır. Sabit bir kolay veya güçlü teknik yoktur. Kişi kendine uygun olanı seçmeli, değiştirmeli ya da tamamen kendine özel teknik oluşturmalıdır.

Tüm tekniklerin giriş kısmı aynıdır:

 • Çalışma yapacağınız odayı 15 dakika havalandırın.
 • Odaklanmayı engelleyecek sesler olmamalı (odaklanma sorunu yoksa göz ardı edilebilir).
 • Kimsenin rahatsız etmeyeceğinden emin olunmalı.
 • Rahat hissedeceğiniz pozisyonda uzanın.
 • Gözlerinizi kapatın.
 • Tüm bedeniniz gevşeyene ve uyku ile uyanıklık arasına geçene kadar nefes alıp verin. Bu sırada sadece nefesinize odaklanarak zihninizi boşaltın.

Astral bedenin göbek deliğinden çıktığını anlatanlar çok fazla sayıda olduğu için genellikle sırt üstü uzanılması gerektiği söylenir. Ruhun bedenden çıkabileceği diğer nokta kafatasının üzeridir bu sebeple anlatımlar tek taraflı düşünmektedir. Ruh göbek deliğinden çıkacak olsa bile yüz üstü uzanmak bunu engellemeyecektir çünkü maddesel bir yapıya sahip değildir.

Ters beden tekniği

Yatağa uzanılan pozisyona göre ayaklar kapıya doğru dönük ise 180 derece dönük olunduğu düşünülmeli ve uzanılan pozisyonun tam tersi olduğuna inanılmalıdır.

Teknik gerçeklik algısını bozmaya odaklanır. İlk önce şüpheye düşülür. Sonra bu duruma inanılır ve işte o an oluşan boşluktan yararlanarak ruhun bedenden ayrıldığı hayal edilerek astral seyahat gerçekleştirilir.

Ani değişim tekniği

Astral seyahat tekniklerinden birisi de düşme ya da kayma hissidir:

Yüz üstü uzanılır. Uçakta seyahat edildiği ve bir anda uçaktan atlandığı düşünülür. Düşme hissini gerçekmiş gibi yaşanmalıdır. Bir süre sonra paraşüt açılarak aniden geriye doğru savrulma gerçekleşir ve o esnada ruhun bedenden ayrıldığı hayal edilir.

Aynı uygulama kaydıraktan kayılıyormuş gibi de yapılabilir. Ya da odada bir canavar olduğu ve kişiyi bacağından tutup karanlık ve uzun bir yolda sürüklediği de hayal edilerek tüm süreç hissedilebilir. Her ikisinde de hız gittikçe artırılır ve aniden durularak ruhun ayaklardan çıktığı hayal edilir (bu hayal ruhu ayaklardan çıkarmaz, o yolu biliyor). Veya arabayla yüksek hızda seyahat edildiği ve aniden frene basılarak ruhun bedenden ayrıldığı hayal edilebilir.

Yükselme tekniği

Bütün anlatımlarda bahsedilen astral seyahat tekniğidir. Ruhun uzanılan yerden yavaşça yükselerek bedenden ayrıldığı ve tavana ulaşarak oradan yatakta uzanan bedene bakıldığı hayal edilir. Ayna da kendine bakıyormuş gibi düşünmek hayal etmeyi kolaylaştıracaktır.

Ya da tavandan aşağıya sarkan enerjisel bir ip olduğu düşünülür. İpin tutulduğu hayal edilerek yavaş yukarıya doğru tırmanılır ve bu sırada ruhun bedenden ayrıldığı hissedilir. Son aşamada tavana ulaşıp oradan yatakta uzanan bedene bakıldığı hayal edilir.

Her iki yöntemin uygulanırken yavaş adımlarla ilerlenmelidir. 5 saniyede yükselip kendine bakıldığı düşünülmemelidir. Yavaş ve hissedilerek yapılmalıdır. En uzun süre ise yükselmek değil, yatakta uzanan bedene bakıldığı an olmalıdır.

Sıkça sorulan sorular

Astral seyahat ile ilgili merak edilen ve sıkça sorulan sorular yanıtlandırılmıştır. Burada yer almayan farklı sorular için yorum bırakılabilir.

Astral seyahatten nasıl geri dönülür?

Geri dönmeyi istemek yeterlidir. Geri dönmeye yönelik güçlü bir arzu duyulmuyorsa bu yöntem bazen işe yaramayabilir. Fiziksel bedenin bulunduğu mekan hayal edilerek oraya gidilir ve bedene dokunmaya çalışılırsa geri dönüş kesin olarak gerçekleşecektir.

Astral seyahat gerçek mi, bilimsel mi?

Felsefi açıdan düşünülecek olursa gerçek denilen şeyin varlığından kimse emin olamaz. Gerçeklik konusunda agnostik bir tutum sergilenebilir.

Bilimsel açıdan ele alınırsa, astral seyahat somut sonuçlar elde edilebilecek deneylerle kanıtlanması mümkün olmadığı için bilim dışı olarak görülür.

Dini açıdan bakılırsa, evet. Astral seyahat tanrı kadar gerçektir.

Astral seyahat günah mı?

Hiçbir din için astral seyahat yapmak günah değildir. Aksine ibadetlerin bir sonucu olarak astral seyahat yapmak sıklıkla tavsiye edilir.

Günah olan şey seçimlerdir. Astral seyahat günah olmasa da, astral seyahat ile kötülük yapılırsa bu günah olarak değerlendirilecektir.

Astral seyahatte cinler görülebilir mi?

Ruhsal varlıkları görmek ile astral seyahat yapmak farklı şeylerdir. Yine de çoğunlukla astral seyahat yapabilen kişiler ruhsal varlıkları görebilecek kapasitede oldukları için onları görebilmeleri mümkündür.

Astral seyahat ile uzaya çıkılabilir mi?

Evet. “Astral” dendiğine göre olması gereken şey uzaya çıkmaktır. Gök katları veya astral katlar olarak isimlendirilen katmanlar arasında geçiş yapmak ise kişinin ruhsal enerjisinin gücüne bağlıdır.

Astral seyahat ile zengin olmak mümkün mü?

Evet, eğer astral düzlemin özgürlüğünden yararlanıp definenin yeri tespit edilebilirse bedene geri döndükten sonra oraya gidip kıymetli hazineler çıkarılabilir.

Astral seyahat kuralları var mıdır?

Çok az sayıda insan kurallar olduğundan bahseder. Çok az sayıda insan, astral düzlemin etik ve ahlaki değerler tarafından yönetildiğini ve bazı kuralların bulunduğunu iddia eder.

Örneğin:

Bir insanı soyunurken izlemek isterseniz bu kötü niyetli bir davranış olarak kabul edilir ve o kişinin odasına girişiniz engellenir.

Sınav sorularını öğrenmek için öğretmenin dosya dolabına girmeniz de engellenir çünkü bu hırsızlık ve diğer öğrencilere haksızlıktır.

Tüm bunlar marjinal görüşlerdir. Yapılan eylem kötü hatta suç olarak kabul edilebilir ama vicdan ve caydırıcılık dışında engelleyici bir unsur yoktur çünkü insanlar özgürdür. Dünyada da böyle, astral düzlemde de.

Yunus Yeşil

Tutturu.. Benim! Evet, örgüt adamlarını göndermiş. Planlarını bozmak için çalışıyorum.. hmm.. tamam öyle yapacağım!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu